divider

Zorgespectrum ParkinsonCafe LR MG 0293Banner

Parkinsoncafé

Voor wie?

Het Parkinsoncafé is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden. Maandelijks kunt u in Nieuwegein terecht. De aanwezigen praten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundigen en door de bezoekers zelf.

Vergoeding?

U kunt het Parkinsoncafé kosteloos te bezoeken.

Waar?

Het Parkinsoncafé is één keer per maand op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur: ontvangst met koffie en thee
14.30-15.00 uur: inleiding op het thema
15.00-15.30 uur: pauze met thee en koffie
15.30-16.00 uur: gelegenheid tot vragen en discussie

De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal (Arsenaal) van Fort Vreeswijk:
Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein (zie ook www.fortvreeswijk.nl)

Meer informatie: Parkinsoncafé - Fort Vreeswijk

footer boog