Doorgaan naar content

Revalidatie na dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie
21-04-2023

Wat is revalidatie na dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een beschadiging aan het ruggenmerg, waardoor de hersenen niet meer goed communiceren met bepaalde lichaamsdelen. Het gevolg is verlamming onder het gebied van de beschadiging. Welke problemen dit precies geeft, is voor iedereen anders. Tijdens een revalidatietraject helpen we u om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

ZorgSpectrum heeft een revalidatieafdeling in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. We bieden hier geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De nadruk ligt op het trainen van vaardigheden die nodig zijn om weer naar huis te kunnen. Deze vorm van revalidatie is vooral geschikt voor mensen voor wie de medisch-specialistische revalidatie (MSR) van De Hoogstraat (nog) te zwaar is. Of die na zo’n revalidatietraject niet meteen naar huis kunnen.

Het is ook mogelijk dat u al jarenlang een dwarslaesie heeft, geopereerd moet worden aan een wond en dat de wond moet helen voordat u kunt beginnen aan revalidatie. U komt dan eerst op de revalidatieafdeling van ZorgSpectrum en gaat daarna door naar De Hoogstraat.

Welke gespecialiseerde
ondersteuning biedt ZorgSpectrum?

ZorgSpectrum is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg voor ouderen met een dwarslaesie. Ouderen hebben vaak niet alleen een dwarslaesie, maar ook andere ziektes. Dit heeft als gevolg dat het tempo van medisch-specialistische revalidatie te hoog kan liggen of dat het nodig is om langer op de revalidatieafdeling te verblijven. ZorgSpectrum is gespecialiseerd in ouderengeneeskunde in combinatie met dwarslaesiezorg.

Samenwerking

Onze revalidatieafdeling is gevestigd in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht, een expertisecentrum voor dwarslaesierevalidatie. We werken samen met de specialisten van De Hoogstraat zodat we u optimaal kunnen ondersteunen.

Samenwerking met De Hoogstraat revalidatie

Ik heb een andere kijk op dwarslaesies gekregen.

In februari 2021 opende ZorgSpectrum een revalidatieafdeling in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Dit gaf een impuls aan een bijzondere samenwerking op het gebied van dwarslaesie-revalidatie. Fysiotherapeut Marianne werkt hierin samen met de fysiotherapeut van De Hoogstraat.

 

Marianne: “Onze samenwerking begon al voor de start van de afdeling. In het najaar van 2020 waren de contacten al gelegd. We hebben destijds een paar keer meegekeken op De Hoogstraat en overleg gehad over wat we nodig hebben voor revalidanten met een dwarslaesie. Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam als fysiotherapeut. Ik heb heel even in een ziekenhuis gewerkt, maar merkte al snel dat de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) het beste bij mij past.

 

De afdeling van ZorgSpectrum brengt beide werelden bij elkaar. Hier komen mensen voor wie de medisch specialistische revalidatie van De Hoogstraat (nog) te intensief is of die na een revalidatietraject bij De Hoogstraat niet meteen naar huis kunnen.

 

Ik had een heel zwart/wit beeld dat mensen met een dwarslaesie in een rolstoel zitten en niets meer kunnen met hun benen. Natuurlijk zijn die er ook, maar er zijn genoeg mensen die hun benen nog wel kunnen bewegen. Ik heb een andere kijk op dwarslaesies gekregen.”