Doorgaan naar content

Klachten en complimenten

Uw ervaring telt!
21-04-2023

ZorgSpectrum is een lerende organisatie. Door ervaringen van cliënten en mantelzorgers te analyseren, kunnen we gericht leren en verbeteren. Het geeft ons inzicht in wat er goed gaat en waar verbetering nodig is.

Cliëntervaringen delen

We vragen alle cliënten naar hun ervaringen. Dit doen we met behulp van een vragenlijst, tijdens de zorgplan-evaluaties of tijdens exit-interviews. Op die manier onderzoeken we wat goed gaat en wat beter kan in onze dienstverlening en kunnen we waar nodig verbeteringen inzetten.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, is het fijn als u dit kenbaar maakt bij degene van onze organisatie die daarbij betrokken is. Dit kan zijn bij de medewerker over wie u niet tevreden bent, bij een collega van het team en anders bij de leidinggevende. Komt u er niet uit? Dan kunt u de klacht bespreken met de onafhankelijk klachtenfunctionaris. U bent vrij om te kiezen wat het beste bij u past. Ook uw naasten kunnen op eigen initiatief of namens u een klacht indienen.

De klachtenfunctionaris bij ZorgSpectrum is Karin Somhorst. Zij is bereikbaar via mail karin@the-lighthouse.nl of telefonisch 06-24711086.

In de klachtenfolder en de klachtenregeling kunt u meer informatie lezen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Deze wet regelt uw rechten als u een psychogeriatrische aandoening heeft – bijvoorbeeld dementie – en onvrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg is zorg waar u of uw vertegenwoordiger niet mee instemt. Dit kan gaan over verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en hoe mensen met u omgaan.

Heeft u vragen of een klacht over onvrijwillige zorg? U en uw vertegenwoordiger hebben recht op gratis advies, begeleiding en ondersteuning van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.
In onderstaande tabellen leest u wie de cliëntvertrouwenspersoon is die u kunt benaderen.

Nieuwegein en Houten

Stichting Zorgstem

088-6781000 (algemeen telefoonnummer Zorgstem)

Contactpersoon bij Zorgstem: Rahma Gaznay:

06-25644897

Vianen

Adviespunt Zorgbelang

088-9294099 (ma t/m vrij van 9 tot 17 uur, lokaal gesprekstarief)

Contactpersoon bij Zorgstem: Esther Meppelink

06-51912129