Doorgaan naar content

Overige behandelingen

Overige behandelingen
21-04-2023

ZorgSpectrum heeft een groot team van behandelaren. Zij zijn expert in de begeleiding bij en behandeling van diverse (chronische) aandoeningen. Op deze pagina kunt u meer lezen over medische zorg, psychologische hulp, bewegingsagogiek, creatieve- of muziektherapie, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk.

Medische zorg

Er zijn verschillende situaties waarin u medisch zorg kunt krijgen van de artsen van ZorgSpectrum. Bijvoorbeeld als u (vermoedelijk) een chronische ziekte heeft. Het medisch team bestaat uit verschillende soorten artsen (o.a. specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen.

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde kan u behandelen en begeleiden als u te maken heeft met complexe zorgproblematiek. Deze arts kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook welke gevolgen uw gezondheidsproblemen hebben voor uzelf en uw omgeving. Samen met u, en eventueel uw naasten, bekijkt de specialist ouderengeneeskunde welke medische zorg het beste bij u past.

Uw huisarts kan ook een specialist ouderengeneeskunde inschakelen als hij het vermoeden heeft dat u dementie heeft. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts helpen met het onderzoek en de diagnose, doorgaans gebeurt dit bij u thuis.

Verpleegkundig specialist

Het is mogelijk dat een deel van uw medische zorg wordt gedaan door een verpleegkundig specialist. Dit is een verpleegkundige die na de hbo-studie Verpleegkunde een extra masteropleiding heeft gevolgd. Deze behandelaar mag zelfstandig medische handelingen en verrichtingen uitvoeren.

Praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige heeft een generalistische opleiding gevolgd over ziektes die veel voorkomen bij oudere mensen. Hierbij kunt u denken aan diabetes, COPD en hartziekten. Verder weet deze verpleegkundige veel van algemene wondgenezing. De praktijkverpleegkundige is een belangrijk aanspreekpunt voor de specialist ouderengeneeskunde en voor verzorgenden.

Verpleegkundig consultteam

Voor een aantal aandoeningen heeft ZorgSpectrum gespecialiseerd verpleegkundigen die een deel van de behandeling kunnen overnemen of het zorgteam kunnen ondersteunen. Er zijn 3 aandachtsgebieden:

  1. neurologische zorg na een hersenbloeding of herseninfarct (CVA);
  2. de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme;
  3. aandoeningen waarbij complexe wondbehandeling noodzakelijk is.

De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben na de opleiding tot verpleegkundige een vervolgopleiding gedaan (post hbo) waarbij ze zich hebben gespecialiseerde op een van bovenstaande gebieden.

Waar biedt ZorgSpectrum medische zorg?

ZorgSpectrum biedt medische zorg op verschillende plekken:

De praktijkverpleegkundigen zijn vooral werkzaam op revalidatie- en woonzorglocaties. Soms ondersteunen ze wijkverpleegkundigen.

De gespecialiseerd verpleegkundigen werken op alle locaties van ZorgSpectrum en bij mensen thuis. De Parkinsonverpleegkundige werkt ook op de polikliniek van het St. Antonius ziekenhuis.

Psychologische hulp

De psycholoog kan helpen bij uiteenlopende psychische klachten. De behandeling is gericht op het verminderen van uw klachten of hier beter mee leren omgaan. Samen met u bekijkt de psycholoog wat uw wensen en de mogelijkheden zijn. De (GZ-)psychologen van ZorgSpectrum zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, en hun mantelzorgers.

Waar biedt ZorgSpectrum psychologische hulp?

U kunt op verschillende plekken hulp krijgen van een (GZ-)psycholoog van ZorgSpectrum:

Bewegingsagogiek

Het is belangrijk om in beweging te blijven. Ook wanneer u ouder wordt en/of als u een (chronische) ziekte heeft. Een bewegingsagoog zorgt ervoor dat beweging een onderdeel is van het dagelijks leven. Dit doet hij of zij onder meer door beweegactiviteiten aan te bieden en u te begeleiden. De bewegingsagoog werkt onder meer samen met de fysiotherapeut.

Waar biedt ZorgSpectrum bewegingsagogiek?

ZorgSpectrum biedt bewegingsagogiek in Nieuwegein, Houten en Vianen.
De bewegingsagogen zijn werkzaam:

Creatieve of muziektherapie

Creatieve- of muziektherapie kan u op verschillende manieren helpen. Zo helpt deze therapie om op een non-verbale manier contact te maken als u zich niet meer (goed) kunt uiten met woorden. Muziek maken, schilderen, tekenen of andere creatieve bezigheden kunnen positieve herinneringen oproepen. Creatief bezig zijn, kan u helpen bij het tonen van emoties en kan een positief effect hebben op uw stemming. Ook zetten we deze therapie in om functionele vaardigheden te stimuleren, bijvoorbeeld ter ondersteuning van motorische oefeningen.

Waar biedt ZorgSpectrum creatieve en muziektherapie?

De creatief therapeuten zijn werkzaam:

Geestelijke verzorging

Met een geestelijk verzorger kunt u levensvragen bespreken. U kunt bij hem of haar terecht voor steun en advies op moeilijke momenten. Ook uw naasten kunnen in gesprek gaan met een geestelijk verzorger. Bij de gesprekken staat vertrouwelijkheid voorop. Wat u bespreekt met de geestelijk verzorger, blijft geheim als u dat wilt.

Waar biedt ZorgSpectrum geestelijke verzorging?

U kunt begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger van ZorgSpectrum:

Woont u zelfstandig in regio Lekstroom (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik)? Dan kunt u voor geestelijke verzorging terecht bij het Centrum voor Levensvragen Lekstroom.

Maatschappelijk werk

Het is belangrijk dat u zich prettig voelt. Als er sprake is (geweest) van een revalidatietraject kan dat soms extra moeilijk zijn. De maatschappelijk werker van ZorgSpectrum kan u hierbij ondersteunen. U kunt onder meer bij deze behandelaar terecht voor vragen over huisvesting, financiën, dagbesteding en sociale contacten. We gaan uit van de mogelijkheden en eigen kracht van u en uw netwerk. Het maatschappelijk werk denkt met u mee en geeft advies zodat u na uw revalidatie de draad weer kan oppakken.

Als u op een locatie van ZorgSpectrum woont, is inzet van een maatschappelijk werker soms ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er vragen zijn rondom bewindvoering.

Waar biedt ZorgSpectrum maatschappelijk werk?

De maatschappelijk werkers zijn werkzaam:

Contact

Wilt u meer weten over behandeldiensten van ZorgSpectrum? Neem contact op met het secretariaat Behandeling en expertise via telefoonnummer 030-5113020. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.