Doorgaan naar content

Dementie

Dementie
21-03-2023

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten. De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie zijn de meest bekende vormen. Alle vormen van dementie hebben met elkaar gemeen dat de hersenfuncties worden aangetast en de gevolgen op het dagelijks leven steeds groter worden. Op deze pagina kunt u lezen hoe ZorgSpectrum u kan ondersteunen als u of uw naaste dementie heeft.

Diagnostiek en begeleiding

Het is voor u en uw omgeving belangrijk om snel te weten wat er aan de hand is, wanneer er problemen zijn met het geheugen. ZorgSpectrum kan samen met uw huisarts onderzoek doen naar uw klachten. Vaak kan dit bij u thuis. Als blijkt dat u dementie heeft, dan kunt u thuis begeleiding krijgen van een casemanager dementie. Daarnaast is er de mogelijkheid om naar een dagcentrum te gaan en kunt u verhuizen naar gespecialiseerde woonafdelingen als thuis wonen niet meer gaat.

Dementie op jonge leeftijd

Ook op jonge leeftijd (onder de 65 jaar) kunt u te maken krijgen met een vorm van dementie. Het is niet altijd makkelijk te herkennen, omdat de ziekte zich vaak anders uit dan bij ouderen. Het klassieke beeld is dat dementie problemen geeft met het geheugen, maar op jongere leeftijd zijn in eerste instantie juist vaak veranderingen in het gedrag zichtbaar. We bieden daarom ook gespecialiseerde ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Zo hebben we specialistische dagbehandeling, zijn er mogelijkheden om te logeren en hebben we woonplekken voor jonge mensen met dementie.

In ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten hebben we een unieke samenwerking tussen het dagcentrum en de woonafdeling. Normaal gesproken betekent een verhuizing naar een woonzorglocatie dat u niet meer naar de dagbehandeling gaat, maar dat hebben we hier anders geregeld. Ook als u verhuist naar de woonafdeling voor jonge mensen met dementie in Het Haltna Huis kunt u de dagbehandeling (blijven) bezoeken.

Dementie met ernstig probleemgedrag

Dementie kan zich op verschillende manieren uiten. In uitzonderlijke gevallen leidt dit tot zeer ernstig probleemgedrag. Bijvoorbeeld gedrag waar u zelf onder lijdt of dat gevaarlijk is voor u en/of uw omgeving. Samen met collega-zorgorganisaties uit regio Utrecht hebben we een gespecialiseerde interventieafdeling opgezet waar u tijdelijk kunt verblijven. Hier vindt u meer informatie over de regionale D-ZEP afdeling. Het tijdelijk verblijf kan plaatsvinden vanuit de thuissituatie of vanuit een woonzorglocatie van een andere zorgorganisatie.

Samenwerkingen

ZorgSpectrum is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd. We wisselen kennis en expertise uit met andere organisaties. Zo zorgen we ervoor dat we passende zorg en ondersteuning kunnen (blijven) bieden voor jonge mensen met dementie.

De D-ZEP afdeling is een samenwerking tussen zorgorganisaties Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad , QuaRijn en ZorgSpectrum, en zorgkantoor Zilveren Kruis. Ook als u nu nog geen cliënt bent bij een van deze zorgorganisaties, kunt u tijdelijk verblijven op deze afdeling. ZorgSpectrum is aangesloten bij het Kennisnetwerk D-ZEP.

Dementie op jonge leeftijd

Psycholoog Eelke Visser

Mensen zitten in een andere levensfase en hebben daardoor andere vragen en dingen waar ze tegenaan lopen.

Psycholoog Eelke: “Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenfuncties aantasten. Ook op jonge leeftijd (onder de 65 jaar) kunnen mensen een vorm van dementie krijgen. De impact daarvan is anders dan bij ouderen. Mensen zitten in een andere levensfase en hebben daardoor andere vragen en dingen waar ze tegenaan lopen. Ze staan midden in het leven. Vaak werken ze nog en soms zijn er thuiswonende kinderen. In de begeleiding heb je daardoor ook veel meer te maken met het hele gezin.”