Doorgaan naar content

Wonen in een zorglocatie

Wonen in een zorglocatie
24-04-2023

Het lukt niet meer om zelfstandig en veilig thuis te blijven wonen. Het is voor u beter om te verhuizen naar een zorglocatie. ZorgSpectrum biedt hiervoor verschillende mogelijkheden in Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden.

Individueel of in een groep

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, kunt u verhuizen naar een woonzorglocatie (verpleeghuis) van ZorgSpectrum. We bieden individueel wonen en wonen in een woongroep.

  • Bij individueel wonen heeft een u een eigen appartement of studio in de zorglocatie.
  • Wonen in een woongroep houdt in dat u samenwoont met andere bewoners. U heeft een eigen kamer en daarnaast is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Speciale woongroepen

  • (jonge) mensen met dementie (psychogeriatrie)
  • (jonge) mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • mensen met lichamelijke chronische ziekten (somatiek)
  • mensen met een somatische aandoening bij wie op de achtergrond ook psychiatrische problematiek speelt (dubbelproblematiek)

Wie levert de zorg?

Wanneer u bij ZorgSpectrum woont, is een zorgteam verantwoordelijk voor de zorg en uw welbevinden. Als u een indicatie heeft met behandeling kunnen daarnaast een of meerdere behandelaren betrokken zijn. Ook uw naasten blijven een belangrijke rol vervullen. We sluiten aan bij de wijze waarop u gewend bent te leven. We gaan hierover graag in gesprek met u en uw naasten.

Waar biedt ZorgSpectrum wonen in een zorglocatie?

U kunt op verschillende locaties van ZorgSpectrum wonen. Hier vindt u onze woonzorglocaties.

Hoe kom ik in aanmerking?

Voor een woonplek bij ZorgSpectrum heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Onze klantadviseurs kijken graag samen met u welke locatie het beste aansluit op uw zorgvraag en woonwensen. Het kan zijn dat er niet direct een woonplek beschikbaar is bij de zorglocatie van uw keuze. U komt dan op de wachtlijst. Ook kunnen de klantadviseurs met u kijken naar eventuele alternatieve woonlocaties binnen ZorgSpectrum.

Via de links hiernaast kunt u zien hoe u voor een nieuw thuis in aanmerking komt en wat de kosten zijn, en wat de gemiddelde wachttijd per locatie is.

Contact

Wilt u meer weten over wonen bij ZorgSpectrum? Onze klantadviseurs helpen u graag verder. Afdeling Klantadvies is bereikbaar via telefoonnummer 030-5113000, van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.