Doorgaan naar content

Kosten

Kosten
21-04-2023

Hoe kom ik in aanmerking voor zorg en wat zijn de kosten? Op deze pagina vindt u een overzicht. Gebruik de inhoudsopgave om snel te navigeren.

Wetten: Wlz, Zvw en Wmo

Verschillende wetten en regels bepalen de financiering van de zorg. Zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de links vindt u informatie met betrekking tot de indicatiestelling, eigen risico en eigen bijdrage die binnen de verschillende wetten van toepassing zijn.

 • Zorg vanuit de Wlz wordt geregeld vanuit uw regionale zorgkantoor;
 • Zorg vanuit de Zvw loopt via uw zorgverzekeraar;
 • Zorg vanuit de Wmo regelt u met uw gemeente.

Vaak heeft u een indicatie nodig om gebruik te maken van zorg en behandeling. De indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg u recht heeft.

Voor zorg vanuit de Wlz en de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Deze kunt u berekenen op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor zorg vanuit de Zvw geldt in de meeste gevallen het eigen risico van uw zorgverzekering.

Leveringsvormen binnen de Wlz

Een Wlz indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg kunt u ervoor kiezen om in een instelling te wonen. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden kiezen om zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of door de benodigde zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

Afspraken met zorgverzekeraars

Maakt u gebruik van zorg of behandeling die valt onder de zorgverzekeringswet? Dan is het belangrijk om te weten of ZorgSpectrum een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Voor 2024 hebben we afspraken gemaakt met Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ, Menzis, CZ, DSW, ASR en Zorg en Zekerheid. Het contract dat ZorgSpectrum met deze zorgverzekeraars heeft, geldt ook voor de labels die bij deze verzekeraars horen. Met zorgverzekeraar Salland hebben wij in 2024 géén contracten afgesloten vanwege het zeer kleine marktaandeel in onze regio. Met zorgverzekeraar Aevitae hebben we in 2024 wél contractafspraken gemaakt voor de GRZ, ELV, GZSP en Paramedische zorg. Daarentegen hebben we specifiek voor de wijkverpleging en casemanagement géén contract meer met Aevitae in 2024.

Ondersteuning vanuit de Wmo

De gemeente biedt ondersteuning thuis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden voor u passend zijn. Het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kan u hierover informatie geven en helpen bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Hiervoor geldt een eigen bijdrage.

Particuliere zorg en diensten

We bieden bij ZorgSpectrum de meeste zorgsoorten en diensten ook particulier aan. Voor deze particuliere zorgsoorten en diensten heeft u geen indicatie of verwijzing nodig. Dit betekent dat u de kosten zelf betaalt. De tarieven van deze betreffende zorgsoorten en diensten vindt u in de bijlagen.

Overzicht indicaties en kosten

Wijkverpleging

 • U kunt rechtstreeks contact opnemen met ZorgSpectrum via 030-5113000. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
 • De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft en wie de zorg moet leveren (indicatiestelling).
 • Wijkverpleging zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico.
 • Als u al een Wlz-indicatie heeft, dan wordt Wijkverpleging geboden vanuit de Wet langdurige zorg  (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Mobiel Geriatrisch Team (MGT)

Casemanager

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.
 • Begeleiding door een casemanager zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico.
 • Als u al een Wlz-indicatie heeft, dan wordt zorg door het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.

Specialist ouderengeneeskunde of psycholoog

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.
 • Begeleiding door een specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog van het MGT zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor eigen risico.
 • Als u al een Wlz-indicatie heeft, dan wordt zorg door het Mobiel Geriatrisch Team geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

 • U heeft een indicatie nodig vanuit de Wmo of Wlz voor begeleiding door een Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP).
 • Indien u zorg ontvangt vanuit het Mobiel Geriatrisch Team kunnen zij u helpen bij de aanvraag van een Wmo- of Wlz-indicatie.
 • Met een Wmo-indicatie betaalt u een vaste eigen bijdrage.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Vertrouwd thuis (verpleegzorg thuis)

 • U heeft een indicatie nodig vanuit de Wlz.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Professionele alarmopvolging

 • U kunt gebruikmaken van professionele alarmopvolging als u wijkverpleging of Wlz-zorg thuis ontvangt van ZorgSpectrum.
 • Wlz-zorg thuis kan in de vorm van een volledig pakket thuis (Vertrouwd thuis) of een modulair pakket thuis. Als u gebruik maakt van een modulair pakket thuis, is professionele alarmopvolging alleen mogelijk als u wijkverpleging ontvangt van ZorgSpectrum. De kosten voor de aanschaf van apparatuur, alarmopvolging en de sleutelkuis zijn dan voor rekening van ZorgSpectrum.
 • Als u een indicatie heeft voor wijkverpleging (Zvw) bij ZorgSpectrum, dan vergoedt uw zorgverzekering de alarmopvolging. Aan de aanschaf, installatie en onderhoud van de apparatuur kunnen wel kosten zijn verbonden. Bij een medische indicatie en bij sommige aanvullende verzekeringen kunt u een vergoeding krijgen voor deze kosten van uw zorgverzekeraar.

Dagbesteding

 • U heeft een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wlz.
 • Met een Wmo-indicatie betaalt u een vaste eigen bijdrage.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Het vervoer van en naar de dagbesteding wordt geregeld door ZorgSpectrum en is onderdeel van de indicatie. U betaalt hier geen extra kosten voor. Als voorwaarde hierbij geldt wel dat u in dezelfde plaats woont als waar de dagbesteding plaatsvindt. Als u in een andere woonplaats woont, dan ontvangt u een vervoersvergoeding vanuit ZorgSpectrum.

Dagbehandeling

Dit betreft: PG dagbehandeling (dementie), JMD dagbehandeling (jonge mensen met dementie), Parkinson dagbehandeling en intensieve zorg dagbehandeling.

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.
 • Dagbehandeling valt onder de Zorgverzekeringswet. Hier geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) de vervoerskosten. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Dit vervoer valt onder het eigen risico van de zorgverzekering en daarnaast geldt er een eigen bijdrage per jaar (circa €118,- in 2024).
 • Als u al een Wlz-indicatie heeft, dan wordt dagbehandeling geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dan regelt ZorgSpectrum ook het vervoer van- en naar de dagbehandeling. Als voorwaarde hierbij geldt wel dat u in dezelfde plaats woont als waar de dagbehandeling plaatsvindt. Als u in een andere woonplaats woont, dan ontvangt u een vervoersvergoeding vanuit ZorgSpectrum.

Kopgroep dementie

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist ouderengeneeskunde.
 • Kopgroep Dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. Hier geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • U  regelt zelf het vervoer van en naar de Kopgroep. Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) de vervoerskosten. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Dit vervoer valt onder het eigen risico van de zorgverzekering en daarnaast geldt er een eigen bijdrage per jaar (circa €118,- in 2024).
 • Als u al een Wlz-indicatie heeft, dan wordt Kopgroep Dementie geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Indien u met een Wlz indicatie deelneemt aan de Kopgroep in uw eigen woonplaats, dan regelt ZorgSpectrum het vervoer. Als u in een andere woonplaats woont, dan ontvangt u een vervoersvergoeding vanuit ZorgSpectrum.

Eerstelijns paramedische zorg

Fysiotherapie en oefentherapie, ergotherapie, logopedie en dieetadvies

 • Afhankelijk van uw klachten kunt u voor eerstelijns paramedische zorg direct bij ZorgSpectrum terecht of met een verwijzing. Wilt u weten wat in uw situatie geldt? Neem dan contact op met het secretariaat Behandeling en expertise, via 030-5113020.
 • De kosten van eerstelijns paramedische zorg zijn afhankelijk van uw zorgverzekering. Sommige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en sommige vanuit de aanvullende verzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan hoeveel u vergoed krijgt. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten niet? Dan kunt u de particuliere tarieven van ZorgSpectrum raadplegen.

Fitnessgroepen

Fysiofitness en NAH fitness

 • Voor de fitnessgroepen heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
 • De kosten bedragen in 2024 €42,50 per maand. Mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) deze kosten.

Parkinson boksen

 • De Parkinson boksgroep is bedoeld voor mensen met Parkinson(isme). U heeft een verwijzing nodig van de neuroloog.
 • De vergoeding loopt via uw zorgverzekering. U kunt uw behandelaar vragen om meer informatie.

FIT-Stroke

 • Voor FIT-Stroke in de eerstelijn heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
 • De vergoeding loopt via uw zorgverzekering. U kunt uw behandelaar vragen om meer informatie.

Valpreventie

 • U heeft geen verwijzing of indicatie nodig om deel te nemen aan een cursus valpreventie (Beter in Balans).
 • Voor de kosten zijn we nog in afwachting van het beleid van de zorgverzekeraars 2024. Zodra dit bekend is, zullen we de informatie hier opnemen.

Revalidatie

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of vanuit het ziekenhuis.
 • Revalidatie valt onder de Zorgverzekeringswet. Hier geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • Ontvangt u al langdurige zorg waarbij sprake is van verblijf met behandeling? Dan wordt de revalidatiezorg geboden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Herstel na ziekte of operatie

 • U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of vanuit het ziekenhuis.
 • Herstelzorg of eerstelijnsverblijf (ELV) valt onder de Zorgverzekeringswet. Hier geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.

Logeren

 • Om bij ZorgSpectrum te logeren heeft u een Wlz-indicatie nodig of toestemming vanuit de Wmo van uw gemeente.
 • U kunt bij ons logeren als u in ons werkgebied woont, al zorg ontvangt van ZorgSpectrum of bij ons op de wachtlijst staat.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • Als u gebruik maakt van logeren vanuit de Wmo, kunt bij uw gemeente navragen hoeveel u hiervoor moet betalen.
 • Met de gemeente Nieuwegein hebben we een aanvullende afspraak gemaakt. U kunt hier zonder indicatie logeren. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van 5 euro per dag.

Interventieafdeling dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP)

 • Voor deze zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of behandelend arts in het ziekenhuis.
 • U heeft een indicatie nodig vanuit de Wlz, minimaal een VV7 (beschermd wonen met zeer intensieve zorg). Met een VV5 kunt u ook op deze afdeling terecht, maar er wordt dan direct een VV7 aangevraagd.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wonen in een zorglocatie

 • U heeft een indicatie nodig vanuit de Wlz.
 • Met een Wlz-indicatie betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wonen met zorg dichtbij

 • De beschut wonen appartementen worden verhuurd door de woningcorporaties. De toewijzingscriteria om in aanmerking te komen verschillen. Raadpleeg hiervoor de betreffende woningcorporatie.
 • U betaalt huur aan de woningcorporatie.
 • De kosten voor zorg zijn afhankelijk van de zorg die u krijgt.

Contact of vragen?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 030-5113000. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.