Doorgaan naar content

Voor verwijzers

Voor verwijzers
21-04-2023

ZorgSpectrum biedt ondersteuning, zorg en behandeling bij mensen thuis en op zorglocaties in Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden. Wilt u een patiënt verwijzen naar ZorgSpectrum? Op deze pagina lichten we een aantal mogelijkheden uit. Gebruik de inhoudsopgave om snel te navigeren.

Mobiel Geriatrisch Team

Het Mobiel Geriatrisch Team ondersteunt thuiswonende cliënten die te maken hebben met achteruitgang door bijvoorbeeld dementie, en hun mantelzorgers. Het kernteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een casemanager en een psycholoog. U kunt het Mobiel Geriatrisch Team inschakelen via ZorgDomein.

Kies in ZorgDomein voor ‘medisch specialistische zorg’ en vervolgens voor ‘specialisme ouderengeneeskunde’.

Consultatie specialist ouderengeneeskunde

Als huisarts in onze regio kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde (SO) van ZorgSpectrum te consulteren. Bij consultatie van de SO blijft u als huisarts hoofdbehandelaar. U kunt een consult aanvragen via ZorgDomein (verwijzing naar MGT). Neem bij een spoedvraag eerst telefonisch contact op met de specialist ouderengeneeskunde, via 030-5113020.

Verpleegkundig consultteam

Als huisarts in Houten, Nieuwegein of Vianen kunt u het verpleegkundig consultteam inschakelen. Dit team bestaat uit verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van CVA, Parkinson en complexe wondzorg. Zij kunnen u helpen om bij mensen thuis een zorgplan te maken, om de wijkverpleging te instrueren of om patiënten te voorzien van advies en voorlichting rond deze aandachtsgebieden. U blijft als huisarts hoofdbehandelaar. U kunt een consult aanvragen via ZorgDomein.

Kies in Zorgdomein voor ‘Complexgezondheidsproblemen’, ‘Specialistische verpleging’, ‘Verpleging’ of ‘Overige zorgvragen Verpleging & verzorging’.

Het verpleegkundig consultteam kan ook gevonden worden via specifieke zorgvragen. Namelijk via ‘Cerebrovasculaire aandoeningen’, ‘Bewegingsstoornis (incl. Parkinsonisme)’, ‘Overige zorgvragen Neurologie’ en ‘Wond en wondproblemen’.

Behandelteam

We hebben bij ZorgSpectrum een groot team van behandelaren en specialisten. Zij zijn expert in de begeleiding bij en behandeling van diverse (chronische) aandoeningen. In het team van ZorgSpectrum Behandeling en expertise werken:

 • Artsen (o.a. specialisten ouderengeneeskunde)
 • Verpleegkundig specialisten
 • Praktijkverpleegkundigen
 • Casemanagers
 • Psychologen
 • Fysio- en oefentherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Bewegingsagogen
 • Vaktherapeuten (muziek en creatief)
 • Geestelijk verzorgers
 • Maatschappelijk werkers

Wijkverpleging

ZorgSpectrum biedt wijkverpleging aan thuiswonende cliënten die (tijdelijk) niet meer alles zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld vanwege een aandoening of een operatie.

Dit doen we in Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden. Het gaat om de volgende postcodegebieden:

 • 3430 t/m 3439 (Nieuwegein)
 • 4130 t/m 4133 (Vianen)
 • 3990 t/m 3995 (Houten)
 • 4122 (Zijderveld)
 • 4125 (Hoef en Haag)
 • 3998 (Schalkwijk)

Voor het aanvragen van wijkverpleging kunt u of uw patiënt rechtstreeks contact opnemen met ZorgSpectrum, via 030-5113000. U wordt dan doorverbonden met de juiste wijkverpleegkundige.

Als verwijzer kunt u ook via ZorgDomein wijkverpleging aanvragen voor uw patiënt. Kies in ZorgDomein voor ‘verpleging, verzorging en thuiszorg’ en vervolgens voor een van de onderliggende categorieën. Daarna ziet u wijkverpleging staan.

Dagbesteding en dagbehandeling

Bent u op zoek naar dagbesteding of dagbehandeling voor uw patiënt? ZorgSpectrum biedt hiervoor diverse mogelijkheden. We hebben onder meer PG dagbehandeling, somatiek dagbehandeling, Parkinson dagbehandeling, JMD dagbehandeling (jonge mensen met dementie) en Intensieve zorg dagbehandeling. Via ZorgDomein kunt u verwijzen naar de dagbehandeling.

Kies in ZorgDomein voor ‘verblijf & wonen’ en vervolgens voor ‘dagbehandeling.

Tijdelijk verblijf regelen

Bent u huisarts en bent u op zoek naar een tijdelijk verblijf voor uw patiënt? Bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf (ELV), GRZ of logeren. Hoe u dit kunt regelen verschilt per situatie. We leggen het hieronder uit.

 1. Uw patiënt heeft een Wlz-indicatie met voorkeur voor een locatie van ZorgSpectrum
  In dit geval kunt u voor een tijdelijk verblijf contact opnemen met afdeling Klantadvies, via telefoonnummer 030-5113070.
 2. Uw patiënt heeft een Wlz-indicatie met voorkeur voor een locatie buiten ZorgSpectrum
  Neem dan voor het regelen van een tijdelijk verblijf contact op met de desbetreffende zorgaanbieder.
 3. Is zowel situatie 1 als situatie 2 niet aan de orde?
  Dan kunt u een tijdelijk verblijf regelen via het ZCC Midden-Nederland.

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders kunnen via ZorgDomein patiënten aanmelden voor een tijdelijk verblijf.

Crisisopname

Het regelen van crisiszorg voor uw patiënt, gaat op dezelfde manier als het regelen van een tijdelijk verblijf.

 • Moet uw patiënt met spoed worden opgenomen en is er een Wlz-indicatie met voorkeur voor een locatie van ZorgSpectrum? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Klantadvies, via 030-5113070.
 • Is er een Wlz-indicatie met voorkeur voor een locatie buiten ZorgSpectrum? Neem dan contact op met de desbetreffende zorgaanbieder.
 • Is dit beiden niet aan de orde? U kunt voor het regelen van crisiszorg contact opnemen met het ZCC Midden-Nederland.

SOABB

ZorgSpectrum heeft zogeheten SOABB-plekken. Dit staat voor Stabilisatie, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding. Het zijn tijdelijke plekken voor mensen die te maken hebben met cognitieve achteruitgang waarvan de oorzaak nog niet duidelijk is en waar de diagnose nog niet gesteld is. Door middel van observatie en diagnostiek bekijken we welke ondersteuning passend is.
Huisartsen en specialisten kunnen via ZorgDomein verwijzen naar SOABB. Het behandelteam beoordeelt de aanvraag en kijkt of een SOABB-plek inderdaad passend is.

D-ZEP

Bij ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein hebben we een regionale interventieafdeling voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Deze afdeling is opgezet samen met collega-zorgorganisaties uit regio Utrecht. Mensen die hier veelal voor in aanmerking komen, wonen in een beschermde woonomgeving en zijn in het bezit van Wlz 7 of deze is in aanvraag. Het gaat om een kortdurende interventie. Na het tijdelijke verblijf op de D-ZEP afdeling keert de cliënt weer terug naar zijn eigen woonomgeving. Om uw patiënt hiernaar te verwijzen, kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Voor meer informatie over D-ZEP kunt u contact opnemen met afdeling Klantadvies, via 030-5113070.

Wonen

Heeft uw patiënt een intramurale woonplek nodig? Hiervoor kan hij/zij of een vertegenwoordiger een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ toetst de aanvraag en vraagt dan ook naar de woonplek van voorkeur. Als dat een locatie van ZorgSpectrum is, komt de indicatie bij ons binnen en staat uw patiënt bij ons op de wachtlijst.

Verwijzen via ZorgDomein

ZorgSpectrum is aangesloten bij ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u patiënten naar ons verwijzen. U vindt ZorgSpectrum onder ZorgDomein Basiszorg. We hebben eerder op deze pagina voor een aantal diensten uitgelegd hoe u daar naar kunt verwijzen. Ook voor het regelen van een verwijzing naar andere diensten van ZorgSpectrum kunt u veelal gebruikmaken van ZorgDomein.

Contact

Heeft u als verwijzer vragen? We helpen u graag verder.
ZorgSpectrum is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over behandelingen? Of wilt u een arts spreken?
U kunt contact opnemen met het secretariaat Behandeling en expertise.

030-5113020

secretariaat.behandeling@zorgspectrum.nl

Voor vragen over wijkverpleging, kunt u bellen naar het algemene nummer.
U wordt doorverbonden met de juiste wijkverpleegkundige
.

030-5113000

Heeft u vragen over tijdelijk verblijf, wonen of dagbesteding?
Neem dan contact op met afdeling Klantadvies.

030-5113070

klantadvies@zorgspectrum.nl