divider

Dagbehandeling jonge mensen met dementie

Voor wie?

Voor mensen jonger dan 65 jaar die zelfstandig willen blijven wonen, maar zorg en behandeling nodig hebben vanwege dementie. Onderdeel van het programma is (individuele) therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, begeleiding door een psycholoog, etc. Het programma is erop gericht om bezoekers te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er zijn overeenkomsten met een reguliere dagbehandeling, maar ook verschillen. De doelgroep van deze nieuwe afdeling is anders. Dit komt allereerst doordat jonge mensen met dementie nog volop in het maatschappelijke leven staan. Ze hebben vaak een baan en een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult verschillende rollen, zoals die van partner, werknemer en ouder.

Vergoeding/verwijzing

Uw patiënt kan gebruik maken van de dagbehandeling met de volgende indicaties:

  • Met een indicatie vanuit de Wlz Behandeling groep
  • Mensen met een indicatie Zzp 4 of hoger kunnen ook deelnemen

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in ZorgDomein
Dagbehandeling psychogeriatrie Verblijf & wonen -> kies: Dagbehandeling verblijf


Waar?

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (ingang Het Kant Huis – Het Kant 199)

footer boog