divider

Wijkverpleging

Voor wie?

Woont u zelfstandig en bent u net geopereerd of herstelt u na een ongeval of ziekte? Dan kunt u verpleegkundige zorg nodig hebben. De wijkverpleegkundige geeft u persoonlijke verzorging en medische zorg, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Wat is het?

De medewerkers van de wijkverpleging zijn 24 uur per dag bereikbaar en kunnen u ondersteunen bijvoorbeeld bij het wassen, het druppelen van uw ogen, wondverzorging of het innemen van medicijnen. Doordat we in een klein team werken, is er altijd persoonlijk contact. De wijkverpleegkundige leert u ook om bepaalde handelingen zelf te doen, zoals het controleren van uw bloedsuiker of injecteren. De wijkverpleegkundige is een bekend gezicht in de wijk en zij helpt u uw zelfredzaamheid te vergroten. Op die manier kunt u zo lang mogelijk thuis wonen, ook als er sprake is van dementie.

Vergoeding

De wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De kosten hiervoor vallen onder de basisverzekering. Wijkverpleging komt niet ten laste van uw jaarlijkse eigen risico.

Voor 2023 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Dit geldt voor Achmea/Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ, Menzis, CZ, DSW, ASR, Zorg en Zekerheid en Eucare. Het contract dat ZorgSpectrum met deze zorgverzekeraars heeft geldt ook voor de labels die bij deze verzekeraar horen.
Met Eno (Salland) heeft ZorgSpectrum voor 2023 géén overeenkomst gesloten, vanwege het zeer kleine marktaandeel in onze regio.

Zie voor meer informatie het tabblad Financiering

Waar

In de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden.

Het betreft de volgende postcodegebieden:

3430 t/m 3439 (Nieuwegein)
4130 t/m 4133 (Vianen)
3990 t/m 3995 (Houten)
4122 (Zijderveld)
4125 (Hoef en Haag)
3998 (Schalkwijk)

Aanmelden?

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u nodig heeft. Een HBO-opgeleide verpleegkundige stelt vervolgens uw zorgindicatie vast. Wilt u een afspraak maken met de wijkverpleegkundige? Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum.

footer boog