divider

Verpleegzorg aan huis

Verpleegzorg aan huis

Voor wie?
U woont zelfstandig, maar heeft behoefte aan zorg, welzijn en dienstverlening bij u thuis. Verpleegzorg aan huis kan dan een uitkomst zijn. Deze nieuwe zorgvorm is uniek in de regio Nieuwegein, Houten en Vianen, en wordt vanaf het najaar van 2019 aangeboden.

Wat is het?
Verpleegzorg aan huis houdt in dat in uw eigen huis zorg, welzijn en dienstverlening ontvangt op een manier die bij u past. Het is vergelijkbaar met ondersteuning die u ook zou krijgen in een verpleeghuis, maar dan in uw eigen vertrouwde omgeving. De manier waarop dit concreet vorm krijgt, is afhankelijk van uw situatie, wensen en voorkeuren.

We kijken samen met u (en uw netwerk) welke ondersteuning en zorg u nodig heeft. Dat is voor iedereen anders. We werken met een vast team, zodat u vertrouwd raakt met de medewerkers die bij u thuis komen. Dezelfde medewerker kan verschillende soorten ondersteuning leveren. Hierbij houden we uiteraard rekening met specialistische handelingen. Zo kan de medewerker die u ondersteunt bij het wassen en aankleden, u aansluitend helpen met het klaarmaken van het ontbijt en een aantal huishoudelijke taken doen. Op die manier bent u verzekerd van meer ondersteuning, maar met minder verschillende medewerkers en op de tijden die voor u prettig zijn.

Vergoeding
Om verpleegzorg aan huis te ontvangen, heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De kosten voor verpleegzorg aan huis worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage, die inkomensafhankelijk is. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (www.cak.nl).

Waar?
Nieuwegein, Houten, Vianen.

Informatie
Bent u benieuwd of deze zorgvorm bij u past? Of wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum.

footer boog