divider

Algemeen bedbeugel LD20160623 257 WEBBanner

Lichamelijke achteruitgang

Wanneer u ervaart dat het fysiek of lichamelijk wat moeilijker gaat, kan dat een behoorlijke impact hebben op uw eigen leven, maar ook op dat van anderen. Bijvoorbeeld van uw mantelzorger.

Als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, willen wij u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Tijdelijk of structureel. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden:

Tijdelijke opnames

Er is de mogelijkheid om thuis te blijven wonen, maar om af en toe in één van de ZorgSpectrum-locaties te verblijven. U krijgt dan de zorg en ondersteuning die u nodig heeft en uw mantelzorger heeft gelegenheid om de zorg even los te laten, de energie weer op te laden zodat de mantelzorger daarna weer voor u kan zorgen. Een tijdelijke opname kan af en toe, maar ook op vaste momenten (bijvoorbeeld één weekend in de maand).

Mantelzorgondersteuning

Het werk van een mantelzorger is soms zwaar. Het is fijn om dan hulp te krijgen als het even niet gaat. Samen met u bespreken we welke mogelijkheden er zijn om uw mantelzorger te ontlasten of om emotioneel weer sterk te zijn, zodat hij/zij met vertrouwen de mantelzorgtaak weer kan oppakken.

Expertise wijkverpleging

Als u fysiek en lichamelijk achteruit gaat, krijgt u waarschijnlijk al ondersteuning van de wijkverpleegkundige. Zij kent uw fysieke gezondheid en kent de behandelmogelijkheden van ZorgSpectrum goed. Zij geeft u advies rondom de behandeling van bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. Door de directe contacten met deze behandelaren kan zij snel bemiddelen en een afspraak voor u plannen. Zo krijgt u snel de ondersteuning die u op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Ook als u, uw partner of naaste te maken krijgt met beginnende dementie, kunnen zij bemiddelen naar het Mobiel Geriatrisch Team.

Samenwerking in de keten: contacten met de huisarts

De Specialisten Ouderengeneeskunde beschikken over specifieke kennis als het gaat om chronische ziekten die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld het ouder worden. Uw huisarts kan rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten voor specifieke vragen (consultatie).

Structurele zorg

Wanneer u meer zorg en ondersteuning nodig heeft en het thuis niet meer gaat, dan kunt u rekenen op structurele zorg in één van onze zorglocaties. Er is dan sprake van 'langdurige zorg'. Bij ZorgSpectrum noemen we dit 'Nieuw thuis'.

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum. Zij vertellen u graag meer over de ondersteuningsmogelijkheden die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en de fase van fysieke of lichamelijke achteruitgang.

footer boog