divider

Revalidatie

Voor wie?

Als uw patiënt moet herstellen om het dagelijks leven thuis weer zelf op te pakken, bijvoorbeeld na een orthopedische operatie of een beroerte, is er sprake van revalidatie- of herstelzorg. Om de overgang van het ziekenhuis naar huis kleiner te maken en de herstelperiode zo kort mogelijk, is er een nauwe samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis. Naast deze samenwerking zijn er ook nauwe contacten met overige ziekenhuizen in de regio.

  • snelle doorplaatsing, naar huis of naar een zorglocatie

  • expertise op het gebied van orthopedie, specifieke operaties zoals heupfracturen, amputaties, CVA en revalidatietrajecten na grote operaties of ernstige ziektes.

  • team van deskundigen met als specialisatie amputatie (binnen de geriatrische revalidatiezorg).

ZorgSpectrum heeft op afdeling B3 in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein een herstelafdeling.

  • afdeling in het ziekenhuis is gesitueerd, gemakkelijk naar controle-afspraken met specialisten, passen van de prothese

  • overleglijnen tussen de specialisten in het ziekenhuis en de verpleegkundigen op de herstelafdeling zijn kort

  • Patiënten met een amputatie-gerelateerde operatie worden door het ziekenhuis versneld uitgeplaatst naar de herstelafdeling van ZorgSpectrum zodat gelijk met de revalidatie gestart kan worden. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde versnelt dit de doorplaatsing met vier dagen.

Vergoeding/verwijzing

ZorgSpectrum Herstel bij ons wordt vanuit de zorgverzekering (Zorgverzekeringswet) gefinancierd. De behandelend arts in het ziekenhuis stuurt een verwijzing aan ZorgSpectrum. De patiënt moet rekening houden met een eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar (een eigen risico per kalenderjaar).

Huisartsen kunnen patiënten die na ontslag naar huis zijn gegaan ook verwijzen naar Herstel bij ons voor revalidatiezorg.

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in ZorgDomein
Spijtoptant geriatrische revalidatie Verblijf & wonen -> kies: Kortdurend verblijf

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie St. Antonius Ziekenhuis

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

footer boog