divider

Begeleiding bij achteruitgang

Voor wie?

Als u lichamelijk en/of geestelijk achteruit gaat, bijvoorbeeld bij (beginnende) dementie, na een beroerte of bij ouderdomsziekten en u daarbij meer ondersteuning nodig heeft.

Wat is het?

U en uw mantelzorger(s) kunnen begeleiding krijgen van het Mobiel Geriatrisch Team. Het team helpt bij het stellen van een diagnose als de oorzaak van de lichamelijke of geestelijke achteruitgang nog niet bekend is. Verder geven zij u advies over de behandeling van uw chronische ziekte en hoe u hier het beste mee kunt omgaan. Het team bestaat uit een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog kan u adviseren gebruik te maken van een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist of logopedist van ZorgSpectrum. Zij kunnen u snel advies geven en begeleiden. De zorg en begeleiding van deze disciplines valt onder uw eigen zorgverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen zijn opgenomen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysio- of oefentherapie volledig.
Indien de zorgverzekering de kosten niet vergoedt, kunt u de particuliere tarieven van ZorgSpectrum bij de ingang van de oefenzaal raadplegen.

Vergoeding

De begeleiding van het Mobiel Geriatrisch Team wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts zal u een verwijzing geven voor de specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog. Deze zorg heet vanaf 1 januari 2021 geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen (gzsp).
GZSP valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt een eigen risico als u gebruik maakt van zorg uit het basispakket.

Voor 2023 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Dit geldt voor Achmea/Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ, Menzis, CZ, DSW, ASR, Zorg en Zekerheid en Eucare. Het contract dat ZorgSpectrum met deze zorgverzekeraars heeft geldt ook voor de labels die bij deze verzekeraar horen.
Met Eno (Salland) heeft ZorgSpectrum voor 2023 géén overeenkomst gesloten, vanwege het zeer kleine marktaandeel in onze regio.
Zie voor meer informatie het tabblad Financiering.

Waar

Het Mobiel Geriatrisch Team is actief in de gemeenten Nieuwegein, Houten (inclusief Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy ), Vianen (inclusief Lexmond en Hagestein) en Bunnik (inclusief Werkhoven en Odijk).

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met het Mobiel Geriatrisch Team en weten wat zij voor u en uw mantelzorger kunnen betekenen? Heeft u vragen? De klantadviseurs beantwoorden graag uw vragen. 

footer boog