divider

Geriatrische Hospice Zorg

Voor wie?

Als u terminaal ziek bent en in uw eigen woning blijven om praktische redenen niet mogelijk is, dan kunt u gebruik maken van onze Geriatrische Hospice Zorg. U kunt terecht in één van onze zorglocaties.

  • Alle zorg in de laatste fase op uw persoonlijke wensen afgestemd

  • Verblijf zo comfortabel mogelijk

  • Gastvrij en aandacht voor familie en vrienden

  • Professionele zorg

  • Samenwerking met vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg

Vergoeding

Voor Geriatrische Hospice Zorg komt u in aanmerking als uw huisarts of behandelend arts in een ziekenhuis u naar ZorgSpectrum verwijst.De kosten worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een indicatie vooraf is niet nodig, de verwijzing is voldoende. Binnen de Wlz betaalt u hiervoor een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. Binnen de Zvw komt deze zorg ten laste van uw eigen risico voor de basisverzekering.

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

footer boog