Doorgaan naar content

Algemene voorwaarden

14-06-2023

Op zorg- en dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden voor zorg (zorgleveringsovereenkomst) regelen de rechten en plichten van u als cliënt en van ons als zorgaanbieder. Er is een algemene module die altijd van toepassing is op de zorgleveringsovereenkomst, en er zijn bijzondere modules die alleen van toepassing zijn als u een specifieke soort zorg krijgt.