divider

Herstel na ziekenhuisopname

Voor wie?

Is uw conditie nog niet helemaal op orde, of ondervindt u nog hinder van een operatie? Bent u voor een opname in het ziekenhuis geweest en is er geen revalidatieprogramma nodig, maar heeft u mogelijk nog moeite om volledig voor uzelf te zorgen? U kunt dan bij ons herstellen, zodat u snel weer op eigen benen kunt staan. Deze vorm van zorg wordt ook wel 'zorghotel' of 'herstellingsoord' genoemd.

De voordelen:  

  • Een deskundig team van behandelaren

  • Welkom in restaurant en bij activiteiten

  • Eénpersoonskamer

  • Dagelijkse vaardigheden weer oppakken of opnieuw aanleren

Vergoeding?

Voor Herstel na ziekenhuisopname heeft u een verwijzing van uw huisarts of een arts uit het ziekenhuis nodig. Ook kunt u met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij ons terecht. Als u al een indicatie heeft, komt u in aanmerking voor Herstel na ziekenhuisopname als er ‘Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging’ op uw indicatiebesluit staat. Voor een indicatie kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (het CIZ) via http://www.ciz.nl/.

Ook zonder indicatie kunt u echter bij ons komen als u herstelzorg nodig heeft. Vaak is de gedachte dat herstellen en het verblijven in een zorghotel bijna niet betaalbaar is. Dit is echter niet het geval. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kunt u voor vergoeding in aanmerking komen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat vermeld bij welke aanvullende verzekering u recht heeft op een vergoeding. Via deze link kunt u nagaan welke aanvullende verzekeringen er wel of geen dekking geven voor een herstellingsoord/zorghotel in 2023:
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/herstellingsoorden-zorghotel

Als u een indicatie ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’ heeft, kunt u met een verwijzing van uw behandelend arts ook in aanmerking komen voor Herstel na ziekenhuisopname.

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

  • ZorgSpectrum locatie St. Antonius Ziekenhuis

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein
footer boog