divider

Verpleegkundige en Cozo Jannie Ruitenbeek Nap LD20160623 218 WEBBanner

V&VN

V&VN is de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De vereniging zorgt ervoor dat specialisten zich bij de ontwikkeling en de uitoefening van hun beroep gesteund voelen. ZorgSpectrum heeft al jaren een collectief lidmaatschap afgesloten met de V&VN. V&VN ontwikkelde het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden: een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent. Om het belang van aansluiten bij het kwaliteitsregister te stimuleren, betaalt ZorgSpectrum voor alle verzorgenden IG en verpleegkundigen hun lidmaatschap bij V&VN.

Logo VenVN

footer boog