Dank je wel!
Beste lezer,

Dank je wel! Deze drie woorden van dank en waardering kunnen we niet vaak genoeg uitspreken. Laat ik dan ook met deze drie woorden beginnen. Veel dank aan alle collega’s, bewoners, cliënten, naasten en vrijwilligers. En een ‘dank je wel’ aan de Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Zorg Advies Raad, Raad van Toezicht en samenwerkingspartners in de regio.

Hoewel het jaar begon met nog veel onzekerheid, werd 2022 een jaar waarin we opnieuw konden bouwen op grenzeloze inzet, betrokkenheid en professionaliteit. Het begin van 2022 werd overheerst door corona. Bovendien hebben collega’s tijd nodig om te herstellen van de intensieve corona-jaren. En ook de oorlog in Oekraïne heeft veel impact. We hebben ruimte gecreëerd om hierbij stil te staan en met elkaar te delen.

Tegelijkertijd - ZorgSpectrum zou ZorgSpectrum niet zijn - denken we ook na over de toekomstige opgave. Gedreven door de vraag ‘Wie zorgt er straks waar voor mij?’ zijn we ons bewust van het gegeven dat niet alle problemen in de zorg, ook daadwerkelijk door de zorg kunnen worden opgelost. De toekomst is nu! De vraag is hoe we, weliswaar in kleine stappen, de maatschappij kunnen betrekken bij vraagstukken in de zorg.

In dit Jaarbeeld leest u belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar, bekeken vanuit vier perspectieven. Met het principe Oog voor u leren we cliënten kennen en kijken we, samen met hun naasten, hoe we kunnen aansluiten bij hun wensen. Met Oog voor jou richten we ons op collega’s en hebben we aandacht voor werkplezier. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ons huis op orde is, zodat we continu kunnen werken aan kwaliteit en veiligheid als basis van goede zorg - Oog voor de organisatie. En dat we als professionele zorgorganisatie voortdurend inspelen op behoeftes vanuit de samenleving – Oog voor de samenleving.

Aan het eind van het jaar heeft onze bestuurder Vivian Broex te kennen gegeven ZorgSpectrum te verlaten en haar carrière elders voort te zetten. Ik wil Vivian enorm bedanken voor haar tomeloze inzet met oog voor cliënten, collega’s en onze samenwerkingspartners.

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier.
Marco van Reenen
Raad van Bestuur a.i.
mei 2023