Zorgspectrum

Magazine

Deze week is het nieuwe ZorgSpectrum magazine "Samen" verspreid. In deze uitgave o.a. een interview over het gebruik van aromatherapie en handmassage in de zorg, informatie over kortdurend verbijf, het transitiejaar 2015, interviews met cliënten (o.a. over leven met Parkinson en revalidatie na een CVA) en interviews met medewerkers over het gedachtegoed van arts-onderzoeker Machteld Huber naar Positieve Gezondheid.

Benieuwd naar het magazine? Klik hier. ​

Hugo Borst te gast in Alzhe...

Meer dan zeventig bezoekers luisterden maandagavond 4 april 2016 in het Alzheimercafé Vianen geboeid naar Hugo Borst toen hij met veel liefde en humor vertelde over zijn moeder die dementie heeft.

Hugo schrijft wekelijks een kroniek in het Algemeen Dagblad over zijn moeder die in een verpleeghuis in Rotterdam woont. In november 2015 zijn de columns gebundeld in het boek 'Ma', dat wekenlang in de top 10 van de boekhandels heeft gestaan.

In het Alzheimercafé vertelde Hugo wat de ziekte van zijn moeder voor haar en voor hemzelf betekent en over zijn ervaringen met de zorg in het verpleeghuis waar zij inmiddels woont. Hij heeft veel waardering voor de zorgmedewerkers die voor zijn moeder zorgen.

Na de pauze ging Hugo in op de vragen die uit het publiek kwamen. Zijn boodschap: "Onthoud dat iemand er niks aan kan doen dat hij dingen vergeet, dat helpt om je geduld te bewaren." Daarnaast vindt hij het van belang mensen met dementie gerust te stellen: "Die geruststelling kan je op veel manieren geven, bijvoorbeeld door aanraken, door 'mee te praten' in plaats van tegen te spreken, en zeker ook door samen te lachen."

Wilt u ook het Alzheimercafé bijwonen?
In het Alzheimercafé is iedereen welkom die persoonlijk of in de directe nabijheid te maken heeft met dementie. Ook zij die professioneel zorg bieden aan mensen met dementie zijn van harte welkom. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. Er zijn Alzheimercafés in verschillende regio's. Nieuwegein is betrokken bij de organisatie in Nieuwegein, Houten en Vianen. Voor meer informatie over data en locaties, klik hier.

Bewegen op muziek 55+

Heeft u zin om op een gezellige manier en met leeftijdsgenoten te bewegen op muziek? Dat kan met bewegen op muziek binnen het vitaliteitsprogramma 'gezond oud worden' van Sport ID Nieuwegein dat samen met ZorgSpectrum wordt georganiseerd.

De nieuwe lessenreeks is een vervolg van de succesvolle pilot Bewegen op muziek voor 55-plussers van afgelopen najaar. Ook ditmaal zijn de lessen weer onder begeleiding van Shirley Weltevreden-Vanenburg van de Dansfabriek. Deelname is gratis.

Is uw interesse gewekt? Op donderdag 7 april, 21 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni en/of 23 juni bent u van harte welkom van 10.00 uur tot 11.00 uur in ontmoetingscentrum de Wenck (Wenckebachplantsoen 85A). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de buurtsportcoach via info@sportidnieuwegein.nl of telefonisch op nummer (030) 600 42 61.

Hoge koninklijke onderschei...

Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSpectrum, is benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. De heer Van Benthem, burgemeester van Jan's woonplaats Eemnes, reikte de koninklijke onderscheiding donderdag 31 maart aan hem uit tijdens een symposium ter ere het pensioen van Jan de Waard.

De Waard ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de ontwikkeling van het vakgebied ouderengeneeskunde en voor zijn initiatieven tot betere samenwerking in de zorg voor oudere, kwetsbare mensen.

Initiatief en praktische oplossingen
Jan de Waard kwam 23 jaar geleden bij ZorgSpectrum in dienst. Bij de selectie gaf de doorslag dat hij meer dan drie jaar in de tropen heeft gewerkt. Daar komt het aan op eigen initiatief en praktische oplossingen als je mensgerichte zorg en behandeling wilt bieden. In het toen nog jonge vak van de ouderengeneeskunde kwamen dergelijke kwaliteiten zeer van pas. Bij ZorgSpectrum heeft hij zijn functie als behandelend arts steeds gecombineerd met de functie van leidinggevende van de behandelvakgroep. De Waard heeft met zijn kennis en kwaliteiten bijgedragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg in de hele regio en is een graag geziene samenwerkingspartner.

Mobiel Geriatrisch Team voor kwetsbare ouderen
In samenwerking met de huisartsen in Houten, was De Waard grondlegger van een Mobiel Geriatrisch Team voor  thuiswonende kwetsbare ouderen, ver voordat ook de overheid de koers in zette om langer zelfstandig wonen te stimuleren. Door de inzet van casemanagers en intensieve contacten met  huisartsen, intramuraal werkende specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en gedragswetenschappers, is er een netwerk ontstaan. Hierbinnen werken 'de eerste lijn' en 'de tweede lijn' nauw met elkaar samen voor de ondersteuning van thuiswonende ouderen die te maken hebben met bijvoorbeeld dementie. Tot op de dag van vandaag is dit een voorbeeld voor vele regio's. Verbeterde diagnostisering, passende zorg en opvang en oog voor de mantelzorger in de regio de Lekstroom (Nieuwegein, Houten en Vianen) is het resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Mede door zijn laagdrempelige en vriendelijke benadering is Jan de Waard een begrip in de regio als het gaat over zijn inzet bij ingewikkelde cases van ouderen.

Waardevolle initiatieven en inspiratiebron
Zijn humane en relativerende insteek is een voorbeeld voor allen die met hem werken. Hij heeft als betrokken arts veel initiatieven genomen. Zo was hij in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein één van de grondleggers van het consultatief team ouderen (CTO), waarbij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis op hen toegesneden aandacht krijgen. Hij is binnen de regio nog steeds een vraagbaak  voor artsen, wijkverpleegkundigen en anderen als het gaat over oplossingen voor ouderen in benarde posities veroorzaakt door ziekte, verzwakking, verwardheid.

Vanaf de start van zijn carrière is Jan ook betrokken geweest bij de opleiding voor verpleeghuisartsen. Vele studenten en aios (artsen in opleiding tot specialist) vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam zijn geïnspireerd geraakt door zijn werkwijze. Jan stond altijd open voor betere ideeën en nieuwe inzichten op zijn vakgebied. Daarmee was hij een zeer waardevolle specialist ouderengeneeskunde, een fantastische collega èn heeft hij op de ontwikkeling van het vakgebied zijn stempel gedrukt.

Met deze verdiensten is het een welverdiende titel van Officier in de orde van Oranje Nassau.

Nieuw: Informatiewaaier Zor...

Benieuwd naar wat ZorgSpectrum voor de inwoners uit de regio kan betekenen? U vindt het in onze nieuwe Informatiewaaier “Ons spectrum in de zorg”.
Hierin staat informatie over ons aanbod van licht aanvullende tot volledige zorg en van cursussen tot gespecialiseerde behandeling.

U kunt hier een digitaal exemplaar inzien, maar uiteraard sturen we u deze ook graag gratis toe.  Voor het toesturen of voor overige vragen onze zorgdiensten en producten kunt u contact opnemen met het Servicebureau ZorgSpectrum servicebureau@zorgspectrum.nl of (030) 6575045. 

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier. Indien u uw gegevens invult en bij het bericht "Informatiewaaier" invult, sturen we u deze graag toe.

Medicatiedispenser Medido

Vergeet u uw medicijnen wel eens? Weet u niet meer of u ze wel of niet heeft ingenomen? Dan is de Medido wellicht iets voor u! De Medido is een slimme medicijndispenser waarmee u zelfstandig en veilig uw medicijnen kunt beheren. Het is een klein en eenvoudig apparaatje waar alleen een stekker in het stopcontact voor nodig is en is bedoeld voor cliënten in de thuissituatie. Cliënten van ZorgSpectrum kunnen de dispenser gratis in bruikleen krijgen. Het apparaat geeft op ingestelde momenten een signaal wanneer u medicatie moet innemen. Met enkel een druk op de knop komt vervolgens de juiste medicatie uit de dispenser. Op die manier krijgt u de juiste medicatie op het juiste moment. Bij het niet tijdig reageren wordt een signaal verstuurd naar de meldbank waarop zij of de wijkverpleegkundige actie ondernemen. Eind maart gaat ‘ZorgSpectrum Bij u thuis’ bij de eerste cliënten starten met het gebruik van de dispenser.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de medicijndispenser, bekijk dan het filmpje of neem contact op met het Servicebureau, telefoon 030-6575045. Ook als u geen cliënt bent van ZorgSpectrum helpen wij u graag verder met informatie over de Medido.

Brand in locatie Het Houten...

Zaterdagavond 26 maart 2016 omstreeks 19.00 uur is er brand ontstaan in ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf in Houten. Het betreft een kleine binnenbrand in de badkamer van een van de woonunits. De brandweer is ter plaatse geweest om de brand te blussen. De brandweer had de brand snel onder controle. Zeven cliënten van de betreffende unit kunnen niet terug naar hun en eigen woning en zijn elders opgevangen. Twee medewerkers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. De beide medewerkers zijn kort in het ziekenhuis geweest en maken het goed. Er wordt verder onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. Familie van de betreffende bewoners zijn geïnformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van ZorgSpectrum via het mailadres communicatie@zorgspectrum.nl

NL Doet 2016 bij ZorgSpectr...

We zijn er ontzettend trots op dat zoveel vrijwilligers willen meedoen aan NL Doet en bij ZorgSpectrum aan de slag gaan! Een overzicht van de activiteiten bij de ZorgSpectrum-locaties:

ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof
vrijdag 11 maart 2016
In de ochtend gaan wethouders van de gemeente Nieuwegein de Hoftuin en Ontmoetingstuin lenteklaar maken zodat cliënten in het voorjaar weer kunnen genieten van een prachtige tuin.
In de middag organiseren verschillende vrijwilligers een gezellige verwenmiddag voor cliënten met heerlijke poffertjes, handmassages, spelletjes en knutselwerken.

ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein        
vrijdag 11 maart 2016

Verschillende vrijwilligers bakken poffertjes en cliënten kunnen een "lente" bloemstukje maken, dit onder het genot van een kopje koffie/thee en een sapje. De ochtend wordt muzikaal omlijst op de accordeon door Lenie van den Brink.

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis  
vrijdag 11 maart 2016

Leerlingen van het Wellant College komen rolstoelen schoonmaken. Een andere groep leerlingen gaat actief aan de slag door samen met cliënten te portretschilderen.

zaterdag 12 maart 2016
Vrijwilligers hebben zich aangemeld via PMO-Houten en komen helpen met de NL Doet Bingo.

ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf               
vrijdag 11 maart 2016
Een aantal leerlingen van het Wellant College gaat actief aan de slag met cliënten: ze gaat met elkaar gymmen!

Medewerkers en vrijwilligers... veel plezier en succes!

Feestelijke opening winkel ...

Op dinsdag 2 maart is de winkel in Vreeswijk feestelijk geopend. Vier weken is er hard gewerkt om de winkel een nieuwe uitstraling te geven. Daarnaast is het assortiment uitgebreid met diverse artikelen.

Van koek tot snoep maar ook leuke sjaaltjes, sieraden en tassen. Mevrouw Damen opende officieel de winkel door met een gouden schaar het lint door te knippen. Daarna was iedereen in de gelegenheid om een kijkje te nemen. De reacties waren positief, zowel de uitstraling die de winkel nu heeft gekregen als het uitgebreide assortiment vielen in de smaak.

Logeren bij ZorgSpectrum

Goed nieuws! Ook in 2016 kunnen Nieuwegeiners die zorg ontvangen van een mantelzorger, logeren bij Zorgspectrum. Deze logeermogelijkheid is een initiatief van de gemeente Nieuwegein en ZorgSpectrum.

Bent u mantelzorger voor bijvoorbeeld uw partner, een ouder of ander familielid? Wilt u er even tussenuit, maar vindt u dat moeilijk omdat u hen de dagelijkse zorg wilt blijven bieden? Dan kunt u een beroep doen op een logeerplaats voor de persoon die u verzorgt zodat u tijdelijk ontlast wordt. Een zorgindicatie is niet nodig.

U kunt als Nieuwegeinse mantelzorger in aanmerking te komen voor een logeerverblijf, als de persoon voor wie u het logeerverblijf aanvraagt minimaal 18 jaar of ouder zijn en geen complexe problematiek heeft. Bijvoorbeeld een psychiatrisch ziektebeeld of dwaalgedrag. De duur van het verblijf is maximaal 14 dagen.

In de logeerkamer zit een douche, toilet en kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de zorglocatie, zoals het Grand Café. Als er sprake is van een indicatie voor zorg, levert de thuiszorgorganisatie die al bij degene voor wie u zorgt thuis komt, de reguliere zorg. De ongeplande zorg neemt ZorgSpectrum voor zijn rekening. De financiële bijdrage die u betaalt is vijf euro per dag.

Voor vragen of het maken van een reservering kunt u terecht bij het Servicebureau van ZorgSpectrum op telefoonnummer 030-6575045. 

Nieuwe huisstijl

Tijdens de week van de chronisch zieken heeft ZorgSpectrum de nieuwe huisstijl getoond. De keuze om die week daarvoor te gebruiken, is een bewuste keuze. Mirjam Groenendijk, Raad van Bestuur: "Steeds meer mensen worden geconfronteerd met chronische,  levensveranderende aandoeningen bij het ouder worden. Aandoeningen als dementie, hart- en vaatziekten, Parkinson, MS en ALS tasten de zelfredzaamheid aan en kunnen het leven erg zwaar maken. Dit treft niet alleen ouderen, maar ook mensen van middelbare leeftijd. De vraag naar multidisciplinaire zorg voor deze mensen stijgt sterk en zal de komende jaren verder stijgen. ZorgSpectrum is er voor die mensen. "

Om dit proces goed te kunnen begeleiden herstructureren we onze organisatie, waarbij de verschillende fases van de hulpvraag van onze cliënten leidend zijn.

Het brede spectrum van het aanbod komt meer tot uitdrukking in het nieuwe logo waar we 'Spectrum' nu met een hoofdletter schrijven.

Meer weten?
In het eerste magazine "Samen" leest u een uitgebreide toelichting op de nieuwe koers van ZorgSpectrum.

Video

Tijdens het symposium "Uitdaging tot gezondheid" heeft ZorgSpectrum haar nieuwe strategische koers gepresenteerd. Daarin laten we zien dat we een organisatie zijn die mensen ondersteunt met één of meerdere progressieve chronische  aandoeningen en eventuele gerelateerde aandoeningen en die daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven. 

Voor de afstrap van het symposium hebben we een filmpje gemaakt waarin we inwoners van de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen hebben gevraagd wat gezondheid voor hen betekent. Hoe persoonlijk dat is en hoe verschillend dat wordt ervaren, laten wij u graag zien.

Klik hier voor de videofilm "Wat betekent gezondheid voor u?"

Open inloopochtend De Geins...

Trots op Fokkesteeg!

Bent u nieuwsgierig hoe De Geinsche Hof er van binnen uit ziet?
Altijd al eens een kijkje willen nemen in de binnentuin?
Benieuwd naar wat De Geinsche Hof voor ú als buurtbewoner kan betekenen?

Dan nodigen wij u van harte uit op de inloopochtend op vrijdag 30 oktober tussen 10.00 – 12.30 uur.

Samen met andere organisaties in de wijk, organiseert het wijknetwerk Fokkesteeg deze inloopochtend. Ook De Geinsche Hof neemt hieraan deel. Wij geven u graag een rondleiding en/of er is informatie verkrijgbaar over bijvoorbeeld de cursus valpreventie, fitness, psychologische ondersteuning, revalidatie, persoonsalarmering of andere ondersteuning van zorg bij u thuis.

Meer informatie over het wijknetwerk, de deelnemende organisaties en een plattegrond treft u aan in de bijlage. De koffie staat klaar, u bent van harte welkom op de Vuurscheschans 75 in Nieuwegein. Uitnodiging-Trots op Fokkesteeg folder.pdf

Ook bieden wij u de gelegenheid aan om bij ons te komen lunchen vanaf 12.00 uur. U kunt dan gelijk ervaren hoe gastvrij ons Grand Café is en hoe heerlijk u er kunt eten.

Heel graag tot 30 oktober a.s.

Zorgspectrum behaalt ISO He...

Zorgspectrum heeft het kwaliteitsmanagementcertificaat volgens de ISO Healthcare normering behaald (NEN-EN 15224). Dit is het eerste jaar waarin we met ISO beoordelen.

Over de overstap van het HKZ-keurmerk naar ISO, zegt voorzitter Raad van Bestuur Mirjam Groenendijk: "Dit kwaliteitsmanagementsysteem geeft ons meer ruimte om onze zorg, behandeling en dienstverlening in te richten op een manier die bij onze organisatie past. We zijn trots op het eindresultaat!"

Ook certificeringsorganisatie Lloyds is onder de indruk: "We zien bij Zorgspectrum een hoge kwaliteit van persoonsgerichte zorg en de manier waarop medewerkers omgaan met risico's. De risico's worden in de cliëntplannen goed vertaald." 

De aankomende periode gebruikt Zorgspectrum om de nieuwe kwaliteitsnorm door te voeren in de organisatie. Doel daarbij is dit zo efficiënt mogelijk te doen alleen vast te leggen wat daadwerkelijk ondersteunend is in het werkproces. Kwalitatief goede zorg, met zoveel mogelijk tijd voor de cliënt is belangrijk.

Wij zijn trots op deze gezamenlijke prestatie en bedanken alle medewerkers die hieraan een bijdrage hebben geleverd!

Pasar Malam 29 augustus Nie...

Zaterdag 29 augustus van 13.00 tot 16.30 uur organiseert De Geinsche Hof een Pasar Malam. De opbrengst van de Pasar Malam komt ten goede aan de cliënten van De Geinsche Hof. U bent van harte welkom! 

Een Pasar Malam (Indonesisch/Maleis voor avondmarkt) is in Zuidoost-Azië (Indonesië, Maleisië en Singapore), maar ook in Taiwan en Hongkong, een markt die 's avonds opengaat. Men verkoopt er groente, fruit en andere etenswaren, maar ook speelgoed, kleding en muziek. Het is een markt voor koopjes, vaak bijvoorbeeld namaak-merkgoederen. Een Pasar Malam in Nederland is een soortgelijke markt, hoewel die lang niet alleen 's avonds wordt gehouden. Het is een ontmoetingsplaats voor alles wat met Indonesië en de Indonesische of Indische cultuur te maken heeft. Wij zullen dat combineren met een gezellige rommelmarkt en ook andere leuke kraampjes die bij dit thema aansluiten.

​Adres: Vuurscheschans 75, Nieuwegein

Goedkeuring ministerie VWS

In februari van dit jaar heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan 'Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen' gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is het geven van ruimte om te vernieuwen aan locaties van verpleeghuiszorg die best practice willen worden. Er is een oproep gedaan aan zorgaanbieders voorstellen in te sturen. Zorgspectrum heeft dan gedaan en het ingediende voorstel op 3 juli jl. toegelicht VWS.

De reactie van VWS luidt als volgt: "Uw voorstel is sympathiek en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen van de cliënt. Op advies van de leden van de cliëntenraden en professionals deel ik u mede dat wij graag uw voorstel opnemen in het programma W&T. "

Wat gaat Zorgspectrum doen?
Het project dat Zorgspectrum heeft ingediend, heet 'Stem geven aan onze cliënt' en omvat 4 onderwerpen die we in 2015/2016 gaan aanpakken binnen de Langdurige Zorg.

1.    Stem geven aan de cliënt

Voor de start van zorg met de cliënt wordt er een gezondheidsplan opgesteld, vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. We bieden ondersteuning voor de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger en we meten en volgen structureel het beloop van de kwaliteit van leven van cliënten.

2.    Stem geven aan de cliënt door gebruik van op wetenschap gestoelde (evidence based) instrumenten

Dat doen we door de verdere implementatie van bijvoorbeeld spiegelgesprekken, Video Interactie Ondersteuning, Advanced Care Planning, scholing van medewerkers om meetinstrumenten m.b.t. kwaliteit van leven te gebruiken. Tot slot implementeren we de zgn. Sta-op-methode en het pijnherkenningsinstrument PACSLAC.

3.    Meer ruimte voor de professional
We faciliteren intervisie bijeenkomsten rond onbegrepen gedrag en besteden expliciet aandacht besteed aan het vergroten van het eigenaarschap van de medewerkers.

4.    Het terugdringen van de registratielast

Actie wordt ondernomen om het aanvraagtraject van passende indicaties ´slim en slank´ te laten verlopen. Verder gaan we in overleg gaan met Zorginstituut Nederland om tot een passende cliënttevredenheidsmeting te komen en met de IGZ om de registratielast rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken.

We zijn er trots op dat Zorgspectrum tot één van de zorgorganisaties behoort die door het Ministerie van VWS is uitgekozen dit plan verder vorm te geven.

Raad van Bestuur
Mirjam Groenendijk en Gert-Jan Waterink

Jaarbericht 2014

Het jaarverslag van Zorgspectrum over het jaar 2014 is gepubliceerd. Graag geven wij u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. U vindt het interactieve jaarverslag bij "Downloads", of klik op onderstaande link.

Jaarbericht 2014

Zorgspectrum onderzoekt wat...

Tijdens het studieloopbaanbegeleidingsuur op dinsdag 23 juni werd Manal Saidi van ROC Midden Nederland door Zorgspectrum verrast met een Ipad mini. De Ipad is verloot onder respondenten van het onderzoek "Binden en boeien van huidige en potentiële verpleegkundigen". Verpleegkundigen hebben een cruciale rol in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Uitdagend werk voor verpleegkundigen
Manal heeft meegedaan aan het onderzoek over wat toekomstige verpleegkundigen belangrijk vinden in een baan in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en hoe ze Zorgspectrum daarin als potentiele werkgever zien. Zorgspectrum wil een aantrekkelijke partij zijn voor zorgafnemers/zorgvragers. Hiervoor is het in dienst hebben van goed opgeleide professionals belangrijk. Verpleegkundigen krijgen een steeds grotere rol in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Om voldoende verpleegkundigen in dienst te hebben is het voor Zorgspectrum belangrijk uitdagend en aantrekkelijk werk te kunnen blijven bieden.

Positieve resultaten voor Zorgspectrum
Het onderzoek is uitgevoerd door student Nick Gougon, student HRM (Hogeschool Utrecht), in opdracht van Zorgspectrum. Uit het onderzoek blijkt dat eigen verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling in het werk het belangrijkst worden gevonden in het kiezen van een werkgever. Daarnaast staan de eigenschappen vriendelijk, eerlijk en betrouwbaar hoog in het vaandel. De organisatie voldoet volgens de respondenten (studenten en verpleegkundigen van Zorgspectrum)  aan deze voorkeuren. Studenten zeggen over het algemeen echter nog niet te weten of ze bij Zorgspectrum willen werken, doordat men nog te weinig van de organisatie weet.  Met dit punt  kan de organisatie aan de slag. Positieve resultaten zijn eigen verantwoordelijkheid en afwisseling in het werk. Zowel verpleegkundigen als studenten bij Zorgspectrum zijn hier zeer tevreden over.

Tweede Kamerlid in gesprek ...

Sjoerd Potters, VVD Tweede Kamerlid, sprak maandag 22 juni in De Dichter (complex in Nieuwegein met zelfstandige appartementen en kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie) met mantelzorgers, medewerkers en cliënten over de kwaliteit van de verpleegzorg. Dit, voorafgaand aan een debat met Kamerleden en bestuurders van zorgorganisaties, georganiseerd door de IVVU (Vereniging van Utrechtse ouderenzorgorganisaties). In de visie van Zorgspectrum is in kwalitatief goede zorg alles gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, door de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen. De organisatie heeft in het werkbezoek laten zien hoe dit er in praktijk uitziet.

Goede zorg begint bij goed contact
Het is niet altijd gemakkelijk om wensen en voorkeuren van cliënten te achterhalen die door bijvoorbeeld dementie beperkt zijn in hun communicatie mogelijkheden. Om de cliënt stem te geven worden binnen Zorgspectrum verschillende methoden ingezet. Eén van de gebruikte methodieken is Video Interactie Begeleiding, waar moeizame interacties tussen cliënt en zorgverlener gefilmd en later geanalyseerd worden. Dit, onder begeleiding van een speciaal geschoolde medewerker. Centraal staat de vraag wat de cliënt probeert duidelijk te maken met zijn of haar gedrag. Door hier op een goede manier op aan te sluiten worden moeizame interacties vermeden en zal de cliënt zich begrepen voelen.

Het gewone leven in De Dichter
Ook in De Dichter staat kwaliteit van leven centraal door aan te sluiten op de wensen en behoeften van de cliënten en mantelzorgers. Tijdens het werkbezoek heeft Sjoerd Potters kennisgemaakt met een bewoonster met dementie van een kleinschalige groepswoning, haar echtgenoot en hun dochter. Door de bijzondere opzet de woonvoorziening is het mogelijk om gehoor te geven aan de wensen van het echtpaar. Ze kunnen onder één dak wonen, waarbij mevrouw de begeleiding krijgt die ze nodig heeft en meneer zijn zelfstandigheid kan blijven behouden. Zo halen zij dagelijks het best mogelijke uit het leven. Sjoerd Potters was onder de indruk: “Dit is echt een prachtige woonoplossing voor echtparen. Een woonvorm die navolging verdient.” Het bezoek gaf aanknopingspunten voor het IVVU debat tussen bestuurders en politici en is hopelijk ook weer input voor de debatten in de Tweede Kamer.

Senioren Cultuurdag Vianen

Vijfentwintig deelnemers genoten vrijdag 19  juni van de Senioren Cultuurdag, georganiseerd in samenwerking met het Stedelijk Museum Vianen, de VVV Vianen en Zorgspectrum Hof van Batenstein. Deze dag is mede mogelijk gemaakt dankzij Lekstede Wonen.

Het verrassende programma startte met koffie en gebak in Hof van Batenstein, waarna de groep de wandeling startte. Tijdens de tussenstop bij groentespecialist Baars voor een ambachtelijke fruitcocktail kregen we uitgebreid uitleg en informatie over de route die Napoleon heeft gelopen, pas getransformeerd tot een ware toeristische route. Aansluitend zijn we over de Pont Napoleon naar de Ponthoeve gegaan voor de lunch en muzikaal entertainment, waarna we weer richting Hof van Batenstein vertrokken.

Een zeer geslaagde cultuurdag met veel dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet!

 Onze diensten

(Para-)medische zorg
Begeleiding bij dementie, fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvies, ergotherapie, psychologie. Waar kunnen wij u thuis bij ondersteunen?
Hulp en zorg bij u thuis
Hulp bij het huishouden, persoonlijke alarmering, wijkverpleging, het compleet pakket zorg en service of Actief Thuis waarmee u gebruik kunt maken van bijvoorbeeld een kapper aan huis, een hovenier, boodschappenservices of klussen in huis.
Wonen met zorg
Zorg in uw eigen huis? Een zelfstandige woning met zorg vlakbij? Een woning in een van de locaties? Er zijn verschillende mogelijkheden van wonen met zorg.
Kortdurend verblijf met zorg en/of behandeling
Een heupoperatie, een hersenbloeding of een val op straat of in huis? U kunt bij ons herstellen van een operatie en/of revalideren om uw dagelijkse activiteiten weer fysiek aan te kunnen. Ook kunt u terecht voor spoedzorg of een tijdelijke logeeropname.

Werken bij Zorgspectrum?
Zoek je vakantiewerk?
Solliciteer direct!LD090323 0137 klein.jpg

Meer weten? Bel het Servicebureau:
Telefoon cliëntinformatie: 030-6575045
Telefoon ondersteunende diensten:  030-6007140

Zorgspectrum op sociale media
Facebook LinkedIn YouTube
Twitter

 Werken bij

image

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Er zijn verschillende vacatures. Of u nu een paar uur in de maand kunt vrijmaken of een dag per week... wij kunnen uw hulp gebruiken!

Lees verder
image

Werken en leren
Heeft het zorg-vak jou altijd getrokken? En wil je werken bij Zorgspectrum maar beschik je nog niet over de juiste diploma's? Wij bieden interessante leer-/werkplekken voor als je werken en leren wilt combineren. Ook zijn er stagemogelijkheden.

Leren en werken (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg)
Wij bieden leer-/werkplekken voor de opleidingen tot Verzorgende IG niveau 3 en Verpleegkundige niveau 4. Je gaat één dag in de week naar school. Daarnaast ben je minimaal 24 uur per week beschikbaar om te werken. Je ontvangt een leer/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Elk schooljaar wissel je van afdeling/locatie om breed opgeleid te worden. Zo maak je kennis met verschillende categorieën cliënten die zorg nodig hebben. Je schooldag krijg je gedeeltelijk vergoed. Na je diplomering kan je solliciteren op openstaande vacatures binnen Zorgspectrum.

Klik op de onderstaande opleidingen voor meer informatie.

*Verzorgende IG niveau 3.pdf
*Verpleegkundige niveau 4.pdf

Stage en leren (BOL, Beroepsopleidende Leerweg)
Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende stageplaats? Dan ben je bij Zorgspectrum aan het juiste adres! Lees hier meer


Als je wilt solliciteren voor een BBL-plek bij Zorgspectrum stuur dan je motivatie en recente CV naar
opleidingen@zorgspectrum.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Leren en Ontwikkelen via telefoonnummer 030-6007140.


Lees verder
image

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van brancheorganisatie ActiZ in de sectoren Verpleging/Verzorging en Thuiszorgorganisaties geeft een positief beeld te zien. Zorgspectrum scoort in 2014 met een 7,3 het gemiddelde in onze sector.

Dit zijn de factoren waarnaar gekeken wordt, zijn:

  • Kwaliteit van de organisatie
  • Kwaliteit van het werk
  • Loopbaan en arbeidsvoorwaarden
  • Stressfactoren
  • Kwaliteit van de zorgverlening
Lees verder
image

Stage in de zorg
Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende stageplaats? Dan ben je bij Zorgspectrum aan het juiste adres! Je kunt bij ons heel veel betekenen en leren als stagiaire. Wij investeren veel in de ontwikkeling van onze medewerkers en stagiaires en proberen je dan ook zo goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op je werk in de toekomst.

Overige stages
Voor verschillende onderzoeksvragen/projecten en stages, zoeken wij gedurende het jaar naar stagiair(e)s/studenten. Volg jij een opleiding op WO- of HBO-niveau in bijvoorbeeld de richting Informatica, financieel/economisch, MER, bestuurskunde of projectmanagement, dan maken we graag kennis met je
.
Voor meer informatie, zie de bijlage. Stages bedrijfsvoering.pdf

Reageren?
Stuur een mail naar opleidingen@zorgspectrum.nl en vermeld daarbij je gegevens, inclusief de stageperiode en opleiding die je volgt.

Lees verder
image

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare vrijwilligersvacatures.

Lees verder
image

Jij kunt zóveel betekenen. Word jij ons visitekaartje?

Vakantiewerk bij Zorgspectrum
Zoek je vakantiewerk? En vind je het leuk om voor ouderen te werken? Solliciteer dan voor vakantiebaan bij Zorgspectrum. We hebben vakantiewerk op locatie in de ondersteunende diensten. Of in de thuiszorg als huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Ben je bezig met een zorgopleiding? Dan kan je wellicht aan de slag als verzorgende. Klik op één van de volgende linken voor meer informatie en het invullen van een sollicitatieformulier.

Vakantiewerk en/of een bijbaan als verzorgende op locatie of in de thuiszorg

Vakantiewerk in de ondersteunende diensten op locatie

Vakantiewerk in de thuiszorg


Lees verder
image

Je kunt bij Zorgspectrum zoveel betekenen. Klik 'lees verder' voor een overzicht van alle vacatures.

Lees verder
image

Een overzicht van alle (betaalde) vacatures bij Zorgspectrum vind je bij "Lees meer"

Lees verder
​​​​​