divider

Kleinschalig wonen 2 LD20160621 295 WEBBanner

Kleinschalig wonen

Als uw patiënt ernstige geheugenproblemen heeft, bijvoorbeeld door dementie, kunnen zij bij ons wonen in een kleinschalige woonvorm in Nieuwegein, Houten en Vianen. Daar houden zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, terwijl tegelijkertijd 24 uur per dag zorg nabij is.

Wat is het?

 • Wonen voor mensen met gevorderde dementie

 • Eigen huishouden met zes á zeven medebewoners

 • Speciale woongroepen voor mensen van middelbare leeftijd met dementie

 • Speciale zorg voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel

 • Behouden van de eigen regie staat centraal

 • Mantelzorgers altijd van harte welkom

Vergoeding

Voor kleinschalig wonen heeft de patiënt een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Dan krijgen zij de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet soms wel bijbetaald worden, zoals de kosten van een televisie abonnement. Als de patiënt al een indicatie heeft, komen zij in aanmerking voor kleinschalig wonen als er ‘wonen met intensieve dementiezorg’ of ‘wonen met zeer intensieve zorg, met nadruk op begeleiding staat’. Voor een indicatie kunnen zij zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (het CIZ) via http://www.ciz.nl/.

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm inZorgdomein
Verpleeghuis kleinschalige woonsetting Verblijf & wonen -> kies: langdurend verblijf

Waar?

Nieuwegein

 • ZorgSpectrum locatie De Dichter

 • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

Vianen

 • ZorgSpectrum locatie De Plataan

 • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Houten

 • ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf

footer boog