divider

Logeren

Voor wie?

Voor mensen die zelfstandig wonen – maar dat door omstandigheden even niet kunnen – is het mogelijk tijdelijk te verblijven in één van onze locaties. Logeren of tijdelijk verblijf is er ook voor de mantelzorger. De mantelzorger kan zo weer even op adem komen. De zorgtaken kunnen zij dan even helemaal aan ZorgSpectrum overlaten. Afhankelijk van de zorgvraag biedt de huisarts óf de specialist ouderengeneeskunde van ZorgSpectrum medische zorg. Na de logeerperiode gaat uw patiënt weer terug naar huis. Het gaat dus om een tijdelijk verblijf. Staat uw patiënt op de wachtlijst voor een langdurig verblijf (een nieuw thuis) bij ZorgSpectrum, maar is het niet mogelijk om in de tussentijd thuis te blijven wonen? Dan zoeken onze klantadviseurs naar een andere tussenoplossing.

Vergoeding/verwijzing

Dit tijdelijk verblijf (ook wel respijtzorg genoemd) kan variëren van enkele dagen tot een aantal weken of maanden en wordt vanuit de Wmo of vanuit de Wet lang­durige zorg gefinancierd.

Om voor de logeermogelijkheid in aanmerking te komen, is een Wlz-zorgindicatie nodig of toestemming vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente waar de patiënt woont.

In Nieuwegein is een aanvullende afspraak gemaakt om de mantelzorger te ondersteunen. Het is mogelijk om zonder indicatie te logeren in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk en De Geinsche Hof. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 5,- per dag.

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in Zorgdomein
Logeren Verblijf & wonen -> kies: kortdurend verblijf
Respijtzorg Verblijf & wonen -> kies: kortdurend verblijf
Eerstelijns verblijf Verblijf & wonen -> kies: Kortdurend verblijf

 

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof (zowel via Wlz, WMO als gemeente Nieuwegein)

  • ZorgSpectrum locatie Vreeswijk (zowel via Wlz, WMO als gemeente Nieuwegein)

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein (via Wlz en WMO)

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (via Wlz en WMO)

footer boog