Doorgaan naar content

ZorgSpectrum ontvangt zilveren certificaat voor verduurzaming

Wethouder Paul van Ruitenbeek reikt zilveren certificaat duurzame zorg uit aan Het Houtens Erf
28-08-2023

Houten – ZorgSpectrum heeft op 28 augustus het certificaat Milieuthermometer Zorg op het niveau zilver gekregen voor locatie Het Houtens Erf. Het certificaat werd uitgereikt door wethouder Paul van Ruitenbeek van de gemeente Houten.

Aandacht voor duurzame zorg
ZorgSpectrum heeft grote stappen gezet op het gebied energie, duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit, afvalscheiding  en het tegengaan van voedselverspilling. Milieucoördinator Karin Idema is verheugd dat het certificaat is toegekend; een tastbaar bewijs dat ZorgSpectrum op de goede weg is met verduurzamen. “Het certificaat toont aan dat Het Houtens Erf nu onze duurzaamste locatie is. Veel van de duurzame maatregelen nemen we echter op centraal niveau. Daarom weten we dat we voor alle zorglocaties tenminste voldoen aan 75% van de eisen voor het niveau zilver.” Ook wethouder Paul van Ruitenbeek van de gemeente Houten is verheugd over de certificering: “We vinden het in de gemeente Houten belangrijk elkaar op het gebied van duurzaamheid te stimuleren en te versterken.”

Iedereen doet mee
Bij de start van het verduurzamingstraject heeft ZorgSpectrum een Green Team samengesteld waar ideeën vanuit de zorgcollega’s zijn verzameld èn uitgevoerd. De bewustwording van duurzame zorg onder alle collega’s is hierdoor toegenomen. De ervaringen met verduurzamen van Het Houtens Erf nemen we nu mee met het verduurzamen van onze andere zorglocaties, waaronder Het Haltna Huis en Ervenstaete in Houten. Gelukkig zijn we hier ook al duurzaam bezig: zo is Ervenstaete een landelijk voorbeeld voor duurzaam, circulair bouwen. In dit nieuwe pand ligt het energieverbruik veel lager dan in Het Haltna Huis.

Milieuthermometer Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een keurmerk dat is ontwikkeld door het Milieuplatform Zorg in samenwerking met stichting Milieukeur. Met het behalen van het zilveren certificaat maakt ZorgSpectrum haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering aantoonbaar. Door de aandacht voor duurzaamheid door te voeren in de reguliere bedrijfsprocessen, blijft duurzaamheid een belangrijk speerpunt.

Rol provincie Utrecht
Tijdens het verduurzamingstraject heeft ZorgSpectrum dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van de coördinator Duurzame Zorg van de provincie Utrecht. Zij stimuleert grotere zorgorganisaties en -instellingen om structureel met verduurzaming aan de slag te gaan en vervult een motiverende en coördinerende rol. Zij deelt actief de meest effectieve methodes en organiseert bijeenkomsten waarin kennis en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld.