Doorgaan naar content

Intentieovereenkomst bouw woonzorgcomplex Hoef en Haag ondertekend

21-03-2023


Op donderdag 22 december 2022 ondertekenden directeur-bestuurder Ed de Groot van LEKSTEDEwonen en Vivian Broex van ZorgSpectrum een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van een woonzorgcomplex in de gemeente Vijfheerenlanden. Het gaat om de realisatie van een woonzorgcomplex met 48 plaatsen voor mensen met dementie in het Dorpshart van het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Vianen. 
Naar verwachting zal de aannemer in opdracht van LEKSTEDEwonen medio januari 2023 starten met de bouw en wordt het complex begin 2024 opgeleverd.


Woonzorgcomplex
In het gebouw is plek voor 48 (intramurale) ruime woonzorgeenheden (ca. 50 m²). Het woonzorgcomplex bestaat uit drie bouwlagen met lift. Op iedere bouwlaag komen twee woongroepen met ieder acht woonzorgplaatsen met een gemeenschappelijke leefruimte. De bewoners hebben daarnaast nog een gemeenschappelijke buitenruimte.

Ed de Groot: “We zijn blij in Hoef en Haag een diversiteit aan woningen te realiseren, waarbij dit complex voor de zorgbehoevende ouderen een aanvulling op ons totale aanbod wordt. Zo wordt in het nieuwe dorp in een brede mix voor jong en oud gebouwd. En naast het woonzorgcomplex zal tegelijk een woongebouw met appartementen voor senioren worden gerealiseerd. Zorgspectrum is voor onze klanten een belangrijke partij als het gaat om het leveren van zorg aan ouderen”.    

Derde locatie
ZorgSpectrum is verheugd een derde locatie in Vijfheerenlanden te kunnen huren. Ook locaties Hof van Batenstein en De Plataan zijn eigendom van LEKSTEDEwonen en worden door ZorgSpectrum (deels) gehuurd. Vivian Broex: “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het is belangrijk hen daarbij te ondersteunen. Toch is er ook een groep ouderen die afhankelijk is van 24-uurszorg en voor wie het wonen in een woonzorgcomplex voor henzelf en voor hun naasten noodzakelijk is. We zijn blij dat we deze ondersteuning nu ook in de nieuwe wijk Hoef en Haag kunnen bieden”.

Het is belangrijk om ruim vóór de bouw met elkaar in gesprek te gaan om zoveel mogelijk wensen in het bouwontwerp mee te nemen. Johan Gubbens, adviseur vastgoed bij ZorgSpectrum: “Het is belangrijk om in de architectuur rekening te houden met de (ondersteunende) ruimten en voorzieningen die essentieel zijn om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan mensen met dementie. Zo wordt er naast de inrichting van de zorgappartementen ook rekening gehouden met de realisatie van een tuin en functionele buitenruimten. We hebben dat in de intentieovereenkomst goed kunnen vastleggen.”

Een nieuwe locatie in Vijfheerenlanden: Hoef en Haag

Het is belangrijk om ruim vóór de bouw met elkaar in gesprek te gaan om zoveel mogelijk wensen in het bouwontwerp mee te nemen.

Johan Gubbens, adviseur vastgoed bij ZorgSpectrum: “Het is belangrijk om in de architectuur rekening te houden met de (ondersteunende) ruimten en voorzieningen die essentieel zijn om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan mensen met dementie. Zo wordt er naast de inrichting van de zorgappartementen ook rekening gehouden met de realisatie van een tuin en functionele buitenruimten. We hebben dat in de intentieovereenkomst goed kunnen vastleggen.”