Doorgaan naar content

Hoogste punt bouw woonzorgcomplex in Hoef en Haag

08-11-2023

Op woensdag 8 november vierden ZorgSpectrum, LEKSTEDEwonen en Reinbouw het bereiken van het hoogste punt van woonzorgcomplex Brinkhoef in Hoef en Haag. Naar verwachting wordt het gebouw rond mei 2024 opgeleverd en kunnen daarna de eerste bewoners inhuizen. Samen met de bouwmedewerkers werd het hoogste punt traditioneel gevierd met een frietje van de frietkar.

Vorig jaar gaf LEKSTEDEwonen Reinbouw de opdracht voor het realiseren van 48 zorgappartementen voor cliënten van ZorgSpectrum. De appartementen zullen door ZorgSpectrum aan cliënten met  een intensieve zorgvraag worden toegewezen. De bouw verloopt voorspoedig en inmiddels is het hoogste punt op het bouwterrein aan de Hagesteinsestraat bereikt. In bijzijn van een select aantal genodigden, maar vooral de vele vakkundige bouwmedewerkers en onderaannemers van Reinbouw, werd stil gestaan bij het belang van de nieuwbouw in de dorpskern.

Brinkhoef naam woonzorgcomplex
Bij de eerstesteenlegging werden omwonenden uitgenodigd mee te denken over een naam voor het woonzorgcomplex. Uit zo’n 50 inzendingen werd de verzonnen naam Brinkhoef van Astrid Brouwer als winnaar gekozen. Zij bedacht de naam vanuit de samenvoeging van de woorden ‘Brink’ (het gebouw ligt aan de brink) en ‘Hoef’ vanuit de dorpsnaam Hoef en Haag. Eerder ontving Astrid hiervoor al een mooie bos bloemen. Astrid: “Mijn man las de oproep voor het bedenken van een naam voor terwijl ik stond te koken en deze naam schoot me zo te binnen.”

Hoogste punt
Op het hoogste punt, de bovenkant van de liftschacht, pronkten de vlaggen van de drie organisaties. Ed de Groot directeur-bestuurder lekstedewonen overhandigde aan Wendy Winkelman, directeur Nieuw thuis van ZorgSpectrum een symbolisch cadeau: een fotolijst met daarin de impressie van de toekomstige belettering op de gevel. LEKSTEDEwonen geeft bij de oplevering graag de belettering van het gebouw Brinkhoef aan ZorgSpectrum cadeau.

Werken in Brinkhoef
Interesse in een betaalde baan of vrijwilligersfunctie in Brinkhoef? Binnenkort start een wervingscampagne. Houd daarom de website www.werkenbijzorgspectrum.nl of onze sociale media kanalen in de gaten. Nu al belangstelling? Stuur dan een mail naar werving@zorgspectrum.nl.