divider

Herstel na ziekenhuisopname LD20160622 386 WEBBanner

Revalidatie en herstel

na botbreuken of operatie

Als u moet herstellen om het dagelijks leven thuis weer zelf op te pakken, bijvoorbeeld na een orthopedische operatie of een beroerte, is er sprake van revalidatie- of herstelzorg. Om de overgang van het ziekenhuis naar huis kleiner te maken en de herstelperiode zo kort mogelijk, is er een nauwe samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis.

Samenwerking St. Antonius ziekenhuis

ZorgSpectrum heeft op afdeling B3 in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein een herstelafdeling. Van daaruit werken we samen aan een snelle doorplaatsing, naar huis of naar een zorglocatie. Doordat de afdeling letterlijk in het ziekenhuis is gesitueerd, heeft dit veel voordelen. Zo kunnen controle-afspraken met de specialisten snel plaatsvinden en zijn de overleglijnen tussen de specialisten in het ziekenhuis en de verpleegkundigen op de herstelafdeling kort.

Amputaties

ZorgSpectrum is een van de weinige organisaties waar we specifiek cliënten met een amputatie ondersteunen binnen de geriatrische revalidatiezorg (behandeling specifiek gericht op ouderen). We hebben hiervoor een specifiek voor deze doelgroep geschoold team van deskundigen.

Samenwerking ziekenhuis in de regio

Naast de samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis zijn er ook nauwe contacten met overige ziekenhuizen in de regio.

Verschillende expertises

De verpleegkundigen en het behandelteam op de herstelafdeling zijn gespecialiseerd in verschillende ziektebeelden. Zo beschikken zij over expertise op het gebied van orthopedie, specifieke operaties zoals heupfracturen, amputaties, CVA en revalidatietrajecten na grote operaties of ernstige ziektes.

Vertrouwde gezichten

Samen werken we aan uw herstel, eventueel met passende zorg en nabehandeling bij u thuis of op een van onze locaties. De nabehandelingen worden gegeven door dezelfde specialisten als op de herstelafdeling. Dit bevordert de continuïteit in het nabehandelingstraject en voor u betekent dat een vertrouwd gezicht.

footer boog