divider

Kleinschalig wonen 2 LD20160621 295 WEBBanner

Dementie

Psychogeriatrische aandoeningen

Als u, uw naaste of een familielid symptomen van dementie krijgt, zijn er veel vragen. Wat moet ik doen? Bij wie kan ik hulp vragen? Wat gaat er nu gebeuren? In de verschillende stadia van dementie (vanaf de eerste signalen tot een vergevorderd stadium), zijn ook diverse organisaties betrokken. Voor de cliënt met dementie en hun mantelzorger is het belangrijk dat gedurende het hele proces er een goede samenwerking plaatsvindt tussen alle hulpverleners. ZorgSpectrum draagt daar graag aan bij. Dat doen we door:

Ketensamenwerking

Samen met verschillende organisaties in de regio spannen we ons in om mensen met dementie gezamenlijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door cliënten naar elkaar door te verwijzen (vanwege specifieke expertise) of door daar juist mee samen te werken.
Hierdoor kunnen we al in een vroeg stadium van dementie de zorg en behandeling starten.
In deze ketensamenwerking nemen verschillende (zorg)organisaties deel, zoals zorgorganisaties ZorgSpectrum en Axion Continu (regio Utrecht), huisartsen in het Lekstroomgebied, thuiszorgorganisaties, GGZ Altrecht, Van Houten & Co, sociale wijkteams, gemeenten in het Lekstroomgebied etc.

Contacten met de huisarts

Er zijn korte, directe lijnen met huisartsen in de regio. Zij kunnen cliënten met dementie doorverwijzen naar het mobiel geriatrisch team, of contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde voor consultatie. Een eerste afspraak met de cliënt vindt daardoor snel plaats.

ZorgSpectrum en dementie

Om een cliënt met dementie in verschillende stadia te ondersteunen, zijn er bij ZorgSpectrum verschillende mogelijkheden. Deze kunt u terugvinden in de folder over dementie of per onderdeel hieronder via de website:

Beginnende dementie:

Woonvormen bij dementie:

Tijdelijke zorg bij dementie:

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum. Zij vertellen u graag meer over de ondersteuningsmogelijkheden die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en de fase van dementie.

footer boog