divider

Client dhr Kraaijkamp LD20160623 133 WEBBanner

CVA of NAH

Als u een CVA heeft gehad (ook wel beroerte genoemd en de afkorting van Cerebro Vasculair Accident) of schade heeft aan de hersenen (Niet Aangeboren Hersenletsel), verandert uw leven ingrijpend. Er is dan specifieke kennis nodig om u te begeleiden en ondersteunen, rekening houdend met de gevolgen van een CVA of NAH. 

CVA-keten

ZorgSpectrum heeft zich aangesloten bij de zgn. CVA-keten. In deze ‘keten van zorg’ zijn specialisten aangesloten die zich met elkaar inspannen om cliënten met een CVA/NAH beter te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door met elkaar te onderzoeken op welke manier de voortgang van een cliënt gemeten kan worden, door gezamenlijke scholingen over dit ziektebeeld te organiseren en door afspraken te maken over de kwaliteit van kennisoverdracht. Naast ZorgSpectrum hebben ook het St. Antonius ziekenhuis, Axion Continu (locatie Parkgraaf), revalidatiecentrum De Hooghstraat en een aantal thuiszorgaanbieders zich aangesloten.

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum. Zij vertellen u graag meer over de ondersteuningsmogelijkheden die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

footer boog