divider

Amputaties LD20160623 380 WEBBanner

Zorg bij amputatie

ZorgSpectrum is een van de weinige organisaties waar we specifiek cliënten met een amputatie ondersteunen binnen de geriatrische revalidatiezorg (zorg en behandeling specifiek gericht op ouderen). We hebben hiervoor een specifiek voor deze doelgroep geschoold team van deskundigen. Mensen met een amputatie-gerelateerde operatie worden door het ziekenhuis versneld uitgeplaatst naar de herstelafdeling van ZorgSpectrum in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zodat snel met de revalidatie gestart kan worden. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde versnelt dit de doorplaatsing met vier dagen. Voor het passen van de prothese, de controles van de wond is geen reistijd nodig en indien nodig kan er een verpleegkundige mee. Ook de lijnen met de specialist zijn hierdoor korter en in geval van twijfel kan een controlebezoek snel ingepland worden.

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum. Zij vertellen u graag meer over de ondersteuningsmogelijkheden die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

footer boog