divider

Professionele alarmopvolging

Voor wie?

Cliënten die wijkverpleging ontvangen via ZorgSpectrum én thuis behoefte hebben aan extra veiligheid of een medische indicatie hebben voor professionele alarmopvolging.
Met een alarmknop op de telefoon, halszender of polsband bij de cliënt is het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen.

Vergoeding/verwijzing?

De kosten voor professionele alarmopvolging zijn afhankelijk van de indicatie van uw patiënt. Heeft uw patiënt een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en zet hij/zij deze in als Volledig Pakket Thuis (Vertrouwd thuis) of Modulair Pakket Thuis met verpleging/persoonlijke verzorging? Dan komen de kosten voor aanschaf van de apparatuur, alarmopvolging en de sleutelkluis voor rekening van ZorgSpectrum.
Bij een indicatie voor wijkverpleging (Zvw) bij ZorgSpectrum vergoedt de zorgverzekering de alarmopvolging. Aan de aanschaf, installatie en het onderhoud van de apparatuur kunnen wel kosten verbonden zijn. Bij een medische indicatie en bij sommige aanvullende verzekeringen, kan de cliënt een vergoeding krijgen voor deze kosten bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Waar?

In Nieuwegein, Houten en Vianen.
Bij een Wlz-indicatie verloopt de personenalarmering via FocusCura, hiervoor gelden algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

footer boog