divider

Verpleegzorg aan huis

Vertrouwd thuis

Voor wie?
Patiënten die zelfstandig wonen, maar behoefte hebben aan zorg, welzijn en dienstverlening ben hen thuis. ‘Vertrouwd thuis’ is uniek in de regio Nieuwegein, Houten en Vianen. We zijn in het najaar van 2019 gestart in Houten en Nieuwegein en Vianen volgen in 2020.
 
Wat is het?
‘Vertrouwd thuis’ houdt in dat patiënten in hun eigen huis zorg, welzijn en dienstverlening ontvangen op een manier die bij hen past. Het is vergelijkbaar met ondersteuning in een verpleeghuis, maar dan in hun eigen vertrouwde omgeving. De manier waarop dit concreet vorm krijgt, is afhankelijk van persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

Vergoeding
Als uw patiënt in aanmerking wil komen voor 'Vertrouwd thuis' is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De kosten voor 'Vertrouwd thuis' worden vergoed vanuit de Wlz.

Waar?
Vanaf najaar 2019: Houten
Vanaf 2020: Nieuwegein, Vianen.

Verwijzing?

U kunt de patiënt naar ons verwijzen.

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in ZorgDomein
Mobiel geriatrisch team Geriatrie -> kies: geheugenstoornis / dementie
footer boog