divider

Zorgespectrum ParkinsonCafe LR MG 0293Banner

Parkinsoncafé

Voor wie?

Het Parkinsoncafé is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden. De aanwezigen praten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundigen en door de bezoekers zelf.

Vergoeding/verwijzing?

Het bezoeken van het Parkinsoncafé is kosteloos. Uw patiënt hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Waar?

Het Parkinsoncafé is één keer per maand op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur: ontvangst met koffie en thee
14.30-15.00 uur: inleiding op het thema
15.00-15.30 uur: pauze met thee en koffie
15.30-16.00 uur: gelegenheid tot vragen en discussie

De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal (Arsenaal) van Fort Vreeswijk:
Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein (zie ook www.fortvreeswijk.nl)

Wanneer?

Maandag 16 maart 2020

Cogtips, een online training voor problemen met denken bij Parkinson, is onderzocht op effectiviteit. Onderzoeker Tim van Balkom vertelt over de uitkomsten.

Maandag 20 april 2020

Koen Lucas, coach en schrijver van het boek ‘Minder Parkinson, Meer Leven’, vertelt over omgaan met de ziekte van Parkinson.

Maandag 18 mei 2020

Vandaag spreken we met Bert Keizer, schrijver en arts bij het Expertisecentrum Euthanasie, over vragen omtrent het levenseinde.

Maandag 15 juni 2020

Wat komt er financieel en juridisch allemaal bij kijken als je in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat wonen?

Maandag 21 september 2020

Slapen kan bij Parkinson door allerlei oorzaken minder goed gaan. Vandaag bespreken we wat die oorzaken zijn en wat eraan te doen is.

Maandag 26 oktober 2020

FitStap is een beweegprogramma van 12 weken voor mensen met Parkinson(isme). De FitStap coach van Nieuwegein is vandaag te gast en geeft informatie en een clinic.

Maandag 16 november 2020

Wat heeft u altijd al willen weten over de ziekte van Parkinson? De neuroloog beantwoordt uw vragen.

Maandag 14 december 2020

Jaarafsluiting

footer boog