divider

Zorgespectrum ParkinsonCafe LR MG 0293Banner

Parkinsoncafé

Voor wie?

Het Parkinsoncafé is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden. De aanwezigen praten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundigen en door de bezoekers zelf.

Vergoeding/verwijzing?

Het bezoeken van het Parkinsoncafé is kosteloos. Uw patiënt hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Waar?

Het Parkinsoncafé is één keer per maand op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur: ontvangst met koffie en thee
14.30-15.00 uur: inleiding op het thema
15.00-15.30 uur: pauze met thee en koffie
15.30-16.00 uur: gelegenheid tot vragen en discussie

De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal (Arsenaal) van Fort Vreeswijk:
Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein (zie ook www.fortvreeswijk.nl)

Wanneer?

De data voor 2021 en de te bespreken thema's leest u in deze folder.

footer boog