divider

Herstel na ziekenhuisopname

Voor wie?

Herstel na ziekenhuisopname is bedoeld voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben die thuis niet geboden kan worden. Bijvoorbeeld als er even niet (voldoende) mantelzorg beschikbaar is of om juist specifiek de mantelzorger te ondersteunen. Het doel is dat mensen hun conditie weer kunnen opbouwen en dagelijkse vaardigheden weer oppakken of opnieuwaanleren. Afhankelijk van de zorgvraag biedt de huisarts óf één behandelaar van ZorgSpectrum medische zorg.

  • Team van behandelaars

  • Welkom in restaurant en bij activiteiten

  • Eénpersoonskamer

  • Dagelijkse vaardigheden weer oppakken of opnieuw aanleren

Vergoeding?

Dit verblijf wordt zowel vanuit de Wmo als vanuit de Wet langdurige zorg gefinancierd, maar kan soms ook zonder indicatie via de aanvullende ziektekostenverzekering worden gefinancierd.

De patiënt heeft een verwijzing van de huisarts of een arts uit het ziekenhuis nodig. Ook kan de patiënt met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij ons terecht. Als de patiënt al een indicatie heeft, komt de patiënt in aanmerking voor Herstel na ziekenhuisopname als er ‘Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging’ op het (CIZ) indicatiebesluit staat.

Als de patiënt een indicatie ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’ heeft, kan de patiënt met een verwijzing van uw behandelend arts ook in aanmerking komen voor Herstel na ziekenhuisopname.

Ook zonder indicatie kan u patiënt echter bij ons komen voor herstelzorg. Vaak is de gedachte dat herstellen en het verblijven in een zorghotel bijna niet te betalen is. Dit is echter niet het geval. Wanneer de patiënt een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan hij of zij voor vergoeding in aanmerking komen. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering staat vermeld bij welke aanvullende verzekering er recht is op een vergoeding. Via deze link kunt u nagaan welke aanvullende verzekeringen wel / geen dekking geven voor een herstellingsoord/zorghotel in 2018:
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/herstellingsoorden-zorghotel

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

  • ZorgSpectrum locatie St. Antonius Ziekenhuis

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein
footer boog