divider

Dagbehandeling visuele beperking

Voor wie?

Voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar zorg en behandeling nodig hebben. De dagbehandeling is er voor mensen met een visuele beperking. Zij zitten in dezelfde groep als mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Onderdeel van het programma is (individuele)therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, begeleiding door een psycholoog, etc. Het programma is erop gericht om bezoekers te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Vergoeding/verwijzing

Uw patiënt kan gebruik maken van de dagbehandeling met de volgende indicaties:

  • Met een verwijzing van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde (MGT)

  • Met een indicatie vanuit de Wlz (als uw patiënt op de wachtlijst staat voor een opname in één van onze zorglocaties)

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in ZorgDomein
Dagbehandeling psychogeriatrie Verblijf & wonen -> kies: Dagbehandeling verblijf

Waar?

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

footer boog