divider

Dagbehandeling psychogeriatrie

Voor wie?

Voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen, maar zorg en behandeling nodig hebben. Dagbehandeling psychogeriatrie is voor mensen met (gevorderde) dementie en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Onderdeel van het programma is, indien nodig, (individuele) therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, begeleiding door een psycholoog, etc. Het programma is erop gericht om bezoekers te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Vergoeding/verwijzing

Uw patiënt kan gebruik maken van de dagbehandeling met de volgende indicaties:

  • Met een verwijzing van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde (MGT)

  • Met een indicatie vanuit de Wlz (als uw patiënt op de wachtlijst staat voor een opname in één van onze zorglocaties)

U zoekt (Zorgproduct) Zoekterm in ZorgDomein
Dagbehandeling psychogeriatrie Verblijf & wonen -> kies: Dagbehandeling verblijf

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

footer boog