divider

Psychologische behandeling

Voor wie?
Als u moeite heeft met het omgaan met een (chronische) ziekte zoals dementie, CVA, Multiple Sclerosis (MS) of Parkinson. Als u of uw mantelzorger hulp zoekt omdat u zich bijvoorbeeld somber of gespannen voelt of last heeft van nachtmerries of beelden van nare ervaringen. Onze psychologen zijn er voor cliënten woonachtig in onze zorglocaties. Ook is ondersteuning mogelijk in de thuissituatie via het Mobiel Geriatrisch Team of via de eerstelijn (GB-GGZ).

Wat is het?

Indien u bij ons woont:
Onze psychologen zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Door de brede kennis en ervaring met verschillende chronische ziekten, kunnen de psychologen zich goed inleven in uw situatie, hierover meedenken en u zo nodig handvatten bieden voor de toekomst.  De behandeling vindt plaats door een van onze gediplomeerde gezondheidszorgpsychologen. De behandelmethode en tijdsduur zijn afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag. De afspraken vinden plaats in de zorglocatie waar u woont.

Indien u zelfstandig woont: 
Er zijn twee verschillende manieren waarop wij u in de thuissituatie kunnen ondersteunen: via het Mobiel Geriatrisch Team (MGT) of via behandeling door een eerstelijnspsycholoog. Het verschil is dat de ondersteuning via het MGT geschikt is voor wat meer complexe en langdurige problematiek en dat behandeling door een eerstelijnspsycholoog kortdurend is en meer gericht op één specifieke klacht. Welke behandeling voor u het meest geschikt is, bepalen wij graag in overleg met u en/of uw huisarts.

 • Mobiel Geriatrisch Team
  Dit team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een GZ-psycholoog en een casemanager. Zij komen voor ondersteuning, begeleiding en behandeling bij u thuis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze specifieke pagina.
 • Eerstelijnspsycholoog
  Via een samenwerkingsverband met PsychologenPraktijk Nieuwegein (PPN) biedt een van onze vaste psychologen op de woensdagmiddag eerstelijnsbehandeling speciaal aan mensen met Parkinson en aan mensen die te maken hebben met de gevolgen van beroerte of dementie.

Vergoeding
Indien u bij ons woont:
Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg (Wlz), dan maken gesprekken met de psycholoog al onderdeel uit van de zorg en behandeling.
Indien u begeleid wordt door het Mobiel Geriatrisch Team:
Voor de uren van de psycholoog wordt door ZorgSpectrum een indicatie voor u bij het CIZ aangevraagd.
Indien u begeleid wordt door de eerstelijnspsycholoog:
Een verwijzing van uw huisarts naar een psycholoog in de eerstelijn (Generalistische Basis GGZ) is nodig om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel van de kosten u vergoed krijgt.   

Waar

Nieuwegein:

 • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof
 • ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
 • PsychologenPraktijk Nieuwegein (PPN), Zoutkamperschans 1
  (alleen voor eerstelijnsbehandeling op de woensdagmiddag)

Houten:

 • ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf
 • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Vianen:

 • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Afspraak maken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor psychologische hulp? Of wilt u een afspraak maken? De klantadviseurs van ZorgSpectrum helpen u graag. Als u een afspraak wilt maken voor de eerstelijnsbehandeling via PsychologenPraktijk Nieuwegein (PPN), dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van PPN en daarbij vermelden dat het gaat om behandeling door Debby van Rhijn. Het secretariaat plant dan een afspraak met u in op een woensdagmiddag. Telefoon 030 606 31 11 (optie 3). U kunt voor meer informatie ook eerst contact opnemen met Debby van Rhijn (06 1388 7326).

footer boog