divider

Psychologische hulp medewerker FJ Bruijel LD20160622 529 WEBBanner

Kopgroep dementie

Voor wie?

Als u midden in het social leven staat, dementie heeft en wil praten over de veranderingen die u in uw dagelijkse leven ervaart door de dementie. U wilt uw zelfvertrouwen vergroten omdat het u niet lukt de dingen te doen die u altijd deed op de manier die voor u gewoon was.

Wat is het?

Door ZorgSpectrum is De Kopgroep georganiseerd. Deze groep wordt zo genoemd omdat de deelnemers zich vaak zorgen maken om veranderingen in hun hoofd. Deze veranderingen in het hoofd worden de ‘kop’zorgen genoemd. De Kopgroep biedt u de gelegenheid te praten over uw beleving als u door de dementie veranderingen ervaart en het moeilijker wordt om het gewone dagelijkse leven vorm te geven. Dit kunnen veranderingen zijn op allerlei gebieden, zoals het onthouden, denken, vinden van de goede woorden, het regelen van uw dagelijkse zaken of het maken van nieuwe plannen.

Waar?

De groep komt bij elkaar in drie gemeenten:
- ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein (Lekboulevard 10) - woensdagochtend van 10.00 - ca. 13.15 uur
- ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten (Het Kant 193) - donderdagochtend van 10.00 - ca. 13.15 uur
- ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein in Vianen (Hof van Batenstein 1) - dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur
U kunt deelnemen aan de Kopgroep zolang u daartoe in staat bent.

Vergoeding

De kosten voor deelname aan de Kopgroep worden vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist ouderengeneeskunde (MGT). De zorg valt onder de basisverzekering, u heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel geldt hiervoor het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Informatie of aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich (laten) aanmelden via afdeling Klantadvies (030-6575045). Op het moment dat er een plek vrijkomt, vindt er een wederzijdse kennismaking plaats bij u thuis met de begeleider van de Kopgroep. Samen kunnen we vaststellen of de verwachtingen over en weer op elkaar aansluiten. Doordat men niet automatisch na een bepaalde tijd uitstroomt, is het niet altijd duidelijk wanneer er weer een plek is voor een nieuwe deelnemer. Als u zich aanmeldt, dient u dus rekening te houden met een eventuele wachttijd. 

footer boog