divider

Palliatieve thuiszorg

Voor wie?

Voor mensen die terminaal ziek zijn en in de laatste fase van hun leven thuis bijgestaan en begeleid willen worden.

Wat is het?

Als u terminaal ziek bent en u wilt de laatste fase van uw leven thuis blijven, dan is het meestal mogelijk dat onze professionele zorgverleners u bijstaan en begeleiden. Zij kunnen voor u zorgen en u begeleiden, zowel overdag als ‘s nachts. Zij doen er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken en hebben oog voor u en uw familie en vrienden. Deze zorg bieden wij 24 uur per dag. Afstemming vindt plaats met de huisarts.

Vergoeding

Als u een indicatie heeft voor Wlz zorg worden de kosten vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Indien u geen Wlz indicatie heeft, worden de kosten vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. 

Waar

Als u woonachtig bent in de gemeente Nieuwegein, Houten of Vianen.

Informatie

Wilt u meer weten? U kunt hiervoor contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum.

footer boog