divider

Palliatieve thuiszorg

Voor wie?

Voor mensen die terminaal ziek zijn en in de laatste fase van hun leven thuis bijgestaan en begeleid willen worden.

Wat is het?

Als u terminaal ziek bent en u wilt de laatste fase van uw leven thuis blijven, dan is het meestal mogelijk dat onze professionele zorgverleners u bijstaan en begeleiden. Zij kunnen voor u zorgen en u begeleiden, zowel overdag als ‘s nachts. Zij doen er alles aan om het u zo comfortabel mogelijk te maken en hebben oog voor u en uw familie en vrienden. Deze zorg bieden wij 24 uur per dag. Afstemming vindt plaats met de huisarts.

Vergoeding

Palliatief terminale zorg kan op verschillende manieren vergoed worden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg), dan worden de kosten daaruit vergoed. Indien u géén Wlz-zorgindicatie heeft en ook geen toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi), dan valt de vergoeding onder de wijkverpleging (uw zorgverzekering). Als u wel een Wtzi-toelating heeft, valt de vergoeding onder de subsidieregeling eerstelijns verblijf. 

Waar

Als u woonachtig bent in de gemeente Nieuwegein, Houten of Vianen.

Informatie

Wilt u meer weten? U kunt hiervoor contact opnemen met de klantadviseurs van ZorgSpectrum.

footer boog