divider

Compleet pakket zorg en service thuis

Voor wie?

Voor mensen die in hun eigen huis willen blijven wonen, maar wel 24 uur per dagen willen rekenen op de professionele zorg en service. Een veilig gevoel!

Wat is het?

Als u of uw partner een indicatie heeft voor langdurige zorg en u wilt of kunt niet verhuizen naar een zorglocatie, dan is er de mogelijkheid van een Volledig Pakket Thuis. Dit wordt ook wel ‘verzorgd wonen’ genoemd. Hiermee heeft u de voordelen van het wonen in uw eigen huis gecombineerd met de zorg en service zoals die worden geboden in een zorgcentrum. Dat betekent dat u 24 uur per dag kunt terugvallen op professionele zorg. Samen met u en eventueel uw mantelzorger maken wij een persoonlijk zorgplan. Dat kan bestaan uit huishoudelijke zorg, begeleiding, verzorging en verpleging op maat. Op basis van uw indicatie kan er dagelijks een medewerker bij u thuis komen.

Vergoeding

Als u in aanmerking wilt komen voor het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie nodig. Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U komt in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis als het CIZ een indicatie heeft toegekend voor een ZZP (zorgzwaartepakket) . De kosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurge Zorg (Wlz). Een alternatieve mogelijkheid is gebruik te maken van het Modulair Pakket Thuis (mpt). Hiermee bepaalt u zelfde welke delen (modules) u van het totale pakket zorg wilt afnemen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft, of omdat u bepaalde delen zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget.

Waar?

In de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen . Wij informeren u graag over de mogelijkheden bij u thuis of adviseren u over woonvoorzieningen met zorg in uw gemeente.

Informatie

Wilt u meer weten over het Volledig Pakket Thuis, over de bekostiging of wilt u zich aanmelden? De klantadviseurs van ZorgSpectrum helpen u graag.

footer boog