divider

Dagactiviteiten met behandeling

Voor wie?

U woont nog thuis, maar u heeft overdag verzorging en eventueel behandeling (zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc.) nodig om te leren omgaan met lichamelijke of psychische beperkingen. U bezoekt de dagactiviteiten dan één of meerdere dagen per week. Naast activiteiten en ontspanning is er aandacht voor individuele therapieën.

Wat is het?

Het bezoek van de dagactiviteiten met zorg en behandeling kan een uitkomst zijn als u zelfstandig wilt blijven wonen, maar wel ondersteuning en behandeling nodig heeft. Deze zorg kan zowel vanuit de zorgverzekeringswet als de wet langdurige zorg geleverd worden. 
In de zorgverzekering valt deze zorg vanaf 1 januari 2021 onder de Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). U kunt deelnemen aan zorg in een groep voor één of meerdere dagdelen per week. Er is tijd voor ontspanning en recreatie, maar u leert er ook omgaan met lichamelijke beperkingen en/of beginnende dementie. Deze activiteiten worden aangevuld met (individuele) therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of begeleiding door een psycholoog. Welke dagactiviteiten voor u geschikt zijn, is afhankelijk van uw zorgvraag en behoefte en uw indicatie.

Binnen ZorgSpectrum zijn er daarnaast nog specifieke dagactiviteiten voor:

  • Mensen met de ziekte van Parkinson
  • Mensen met dementie
  • Jonge mensen met dementie
  • Mensen met hersenletsel als gevolg van een ongeval (NAH) of CVA (beroerte)
  • Mensen met een intensieve zorgzwaarte

Bij deze dagactiviteiten hebben de bezoekers dezelfde chronische ziekten en zijn ook de behandelaren hierin gespecialiseerd.

Waar

Er zijn dagactiviteiten met behandeling in de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen. Onze klantadviseurs adviseren u graag op basis van uw zorgvraag, behoefte en indicatie welke locatie voor u het meest geschikt is.

Vergoeding

U kunt gebruik maken van de dagactiviteiten met of zonder behandeling met de volgende indicaties:

  • Met een indicatie vanuit de Wmo (ondersteuning maatschappelijke deelname)
  • Vanuit de zorgverzekeringswet met een verwijzing van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde (Mobiel Geriatrisch Team)
  • Met een indicatie vanuit de Wlz (als u op de wachtlijst staat voor een opname in een van onze zorglocaties)

Vervoer

Soms vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) de vervoerskosten. Dit is een kilometervergoeding. Wat er precies betaald wordt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Daarover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Dit vervoer valt onder het eigen risico van de basisverzekering en daarnaast geldt er een eigen bijdrage (in 2023 circa €113). Bij een aantal zorgverzekeraars moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het vervoer.

Kom gerust kijken!

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom. Wij verzoeken u vooraf met ons contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Wilt u zich aanmelden? Heeft u een vraag? De klantadviseurs van ZorgSpectrum staan voor u klaar.

footer boog