divider

Dagactiviteiten met behandeling

Voor wie?

U woont nog thuis, maar u heeft overdag verzorging en eventueel behandeling (zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc.) nodig om te leren omgaan met lichamelijke of psychische beperkingen. U bezoekt de dagactiviteiten dan één of meerdere dagen per week. Naast activiteiten en ontspanning is er aandacht voor individuele therapieën.

Wat is het?

Het bezoeken van de dagactiviteiten met zorg en behandeling kunnen een uitkomst zijn als u zelfstandig wilt blijven wonen, maar wel ondersteuning en behandeling nodig heeft. Dat kan voor één of meerdere dagdelen per week. Er is tijd voor ontspanning en recreatie, maar u leert er ook omgaan met lichamelijke beperkingen en/of beginnende dementie. Deze activiteiten worden, als dat nodig is, aangevuld met (individuele) therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of begeleiding door een psycholoog. In dat geval is er sprake van de dagbehandeling. Welke dagactiviteiten voor u geschikt zijn, is afhankelijk van uw zorgvraag en behoefte en uw indicatie.

Binnen ZorgSpectrum zijn er daarnaast nog specifieke dagactiviteiten voor:

  • Mensen met de ziekte van Parkinson
  • Mensen met dementie
  • Jonge mensen met dementie
  • Mensen met hersenletsel als gevolg van een ongeval (NAH) of CVA (beroerte), in samenwerking met Boogh
  • Mensen met een visuele beperking
  • Mensen met een intensieve zorgzwaarte

Bij deze dagactiviteiten hebben de bezoekers dezelfde chronische ziekten en zijn ook de behandelaren hierin gespecialiseerd.

Waar

Er zijn dagdactiviteiten met behandeling in de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen. Onze klantadviseurs adviseren u graag op basis van uw zorgvraag, behoefte en indicatie welke locatie voor u het meest geschikt is.

Vergoeding

U kunt gebruik maken van de dagactiviteiten met de volgende indicaties:

  • Met een indicatie vanuit de Wmo (begeleiding groep)
  • Met een indicatie van het CIZ (behandeling)
  • Met een indicatie vanuit de Wlz (als u op de wachtlijst staat voor een opname in een van onze zorglocaties)

Kom gerust kijken!

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom. Wij verzoeken u vooraf met ons contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Wilt u zich aanmelden? Heeft u een vraag? De klantadviseurs van ZorgSpectrum staan voor u klaar.

footer boog