divider

(Kleinschalig) wonen voor mensen met dementie

Als u ernstige geheugenproblemen heeft, bijvoorbeeld door dementie, kunt u bij ons wonen in een (kleinschalige) woonvorm in Nieuwegein, Houten en Vianen. U houdt hier zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven, terwijl tegelijkertijd 24 uur per dag zorg nabij is. Zo kunt u uw leven zoveel mogelijk vormgeven, zoals u het wilt. Privacy, veiligheid, huiselijkheid en sociale contacten zijn belangrijk.

Wat is het?

 • Wonen voor mensen met gevorderde dementie

 • Eigen huishouden met zes á zeven medebewoners

 • Speciale woongroepen voor mensen van middelbare leeftijd met dementie (JMD)

 • Speciale zorg voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel

 • Behouden van uw eigen regie staat centraal

 • Mantelzorgers altijd van harte welkom

Vergoeding

Voor kleinschalig wonen heeft u een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Dan krijgt u de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms zelf betalen. Zoals de kosten van een televisie abonnement. Als u al een indicatie heeft, komt u in aanmerking voor kleinschalig wonen als er ‘wonen met intensieve dementiezorg’ of ‘wonen met zeer intensieve zorg, met nadruk op begeleiding staat’. Voor een indicatie kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (het CIZ) via http://www.ciz.nl/.

Waar?

Nieuwegein

 • ZorgSpectrum locatie De Dichter

 • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

 • ZorgSpectrum locatie De Kuifmees (medio oktober 2021)

Vianen

 • ZorgSpectrum locatie De Plataan

 • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Houten

 • ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf

 • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (JMD)

Informatie

Wilt u meer weten over Kleinschalig wonen, of wilt u ondersteuning bij de indicatie-aanvraag? Wilt u direct zorg regelen? De klantadviseurs van ZorgSpectrum helpen u graag.

footer boog