divider

Client LD20160623 459 webBanner

Regionale afdeling voor Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag

Voor wie?
Mensen met een psychogeriatrische aandoening, ook wel dementie genoemd, die door problematisch gedrag tijdelijk niet meer goed kunnen worden verzorgd, benaderd of behandeld. Dementie en zeer ernstig probleemgedrag geeft vaak lastige situaties voor de persoon zelf, familie, vrienden en zorgprofessionals. Ondanks alle goede zorgen lijken passende oplossingen voor hen soms ver weg. Een machteloos gevoel voor alle betrokken. Landelijk wordt deze doelgroep aangeduid als D-ZEP (Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag).

Wat is het?
De regionale interventieafdeling is een gespecialiseerde afdeling voor de doelgroep D-ZEP die specialistische hulp biedt om van problemen naar oplossingen te komen. Het betreft een afdeling voor tijdelijke opname, na opname gaan mensen weer terug naar de huis of naar het verpleeghuis waar zij verbleven. Het doel van de regionale interventieafdeling D-ZEP is om snelle diagnostiek te kunnen plegen en passende stabiliserende interventies te kunnen laten plaatsvinden. Daarnaast is het doel om vanuit de concentratie van kennis en expertise op de Regionale Interventie-afdeling D-ZEP deze kennis en expertise in te zetten ten bate van de deskundigheidsbevordering in de regio. Cliënten krijgen bij ontslag van de regionale interventie-afdeling D-ZEP een warme overdracht van 2 weken, waar een (ambulant) multidisciplinair team van deskundigen (van de regionale interventie-afdeling D-ZEP) ondersteuning biedt en faciliteert.

Waar?
Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie Vreeswijk

Vergoeding

Voor deze afdeling komt u in aanmerking als uw huisarts of behandelend arts in een ziekenhuis u naar ZorgSpectrum verwijst. Het aanmeldformulier voor artsen vindt u rechts bij 'downloads'.
De kosten worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zzp7.

Afspraak maken
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor psychologische hulp bij dementie? Of wilt u een afspraak maken? De klantadviseurs van ZorgSpectrum helpen u graag.

footer boog