divider

Logeren

Voor wie?

Voor mensen die zelfstandig wonen – maar dat door omstandigheden even niet kunnen – is het mogelijk tijdelijk te verblijven in één van onze locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Logeren of tijdelijk verblijf is er ook voor de mantelzorger. De mantelzorger kan zo weer even op adem komen. De zorgtaken kunnen zij dan even helemaal aan ZorgSpectrum overlaten. Na de logeerperiode gaat u weer terug naar huis. Het gaat dus om een tijdelijk verblijf. Staat u op de wachtlijst voor een langdurig verblijf (een nieuw thuis) bij ZorgSpectrum, maar is het voor u niet mogelijk om in de tussentijd thuis te blijven wonen? Dan zoeken onze klantadviseurs samen met u naar een andere tussenoplossing.

Een tijdelijk verblijf (ook wel respijtzorg genoemd) kan variëren van enkele dagen tot een aantal weken of maanden en wordt vanuit de Wmo of vanuit de Wet lang­durige zorg gefinancierd.

  • Eénmalig of meerdere keren per jaar

  • Periode van enkele dagen of weken

  • Adempauze voor mantelzorger

  • Eénpersoonskamer

  • Huisarts blijft behandelend arts

  • Welkom in restaurant en bij activiteiten

Vergoeding

Om voor de logeermogelijkheid in aanmerking te komen, heeft u een Wlz-zorgindicatie (Wet langdurige zorg) nodig of toestemming vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente.

Woont u zelfstandig en heeft een Wlz-indicatie, dan kunt u in aanmerking komen voor logeren vanuit de Wlz. Als u nu al zorg ontvangt vanuit de Wlz, dan zijn er geen aanvullende kosten. Dit valt binnen de maandelijkse bijdrage die u nu betaalt. Voor een indicatie kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (het CIZ).

Ook kan logeren vergoed worden vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente waar u woont geeft hiervoor een indicatie af. De vergoeding vanuit de Wmo kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente navragen.
In Nieuwegein is een aanvullende afspraak gemaakt om de mantelzorger te ondersteunen. Het is mogelijk om zonder indicatie te logeren in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk en De Geinsche Hof. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 5,- per dag.

Waar?

Nieuwegein

  • ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof (zowel via Wlz, WMO als via gemeente Nieuwegein)

  • ZorgSpectrum locatie Vreeswijk (zowel via Wlz, WMO als via gemeente Nieuwegein)

Vianen

  • ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein (via Wlz en WMO)

Houten

  • ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (via Wlz en WMO)
footer boog