divider

Wachtlijsten 3 LD20160621 052 WEBBanner

Wachtlijsten

Uiteraard doen wij er alles aan uw patiënten de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Als zij nog thuis wonen, kunnen zij op korte termijn al starten met ondersteuning of behandeling. Hiervoor is geen wachttijd. Voor het wonen met zorg in één van onze locaties geldt dat er in de meeste situaties wel een wachtlijst is. Graag bespreken de klantadviseurs de mogelijkheden met hen om de tijd te overbruggen tot wij die zorg kunnen bieden. Als dat niet bij ZorgSpectrum kan, bemiddelen we hen naar een collega-organisatie.

In de tabel hieronder kunt u zien wat de gemiddelde wachttijd is per locatie/woonvorm. Voor revalidatie in de ZorgSpectrum-locaties De Geinsche Hof en Het Haltna Huis geldt een korte wachttijd. Opname geschiedt op basis van wachttijd én urgentie, waarbij cliënten die al bij ons verblijven, voorrang hebben. Aan de getoonde gemiddelde wachttijd kunnen geen rechten worden ontleend.

De ouderenzorg is in de afgelopen jaren door de overheid hervormd, onder andere door wonen en zorg in sommige gevallen van elkaar te scheiden. De belangrijkste veranderingen houden in dat er geen indicatie meer wordt afgegeven voor nieuwe cliënten met een zorgzwaarte 1, 2 en 3. Indien uw patiënt nog een indicatie heeft voor een zorgzwaartepakket 1 tot en met 3, kijken onze klantadviseurs samen met hen naar een passend alternatief.

Onderstaande wachttijden zijn van 1 oktober 2018 en worden regelmatig geactualiseerd. We raden u aan om contact op te nemen met onze klantadviseurs voor persoonlijk advies voor uw patiënt. Dit kan via telefoonnummer 030 65 75 045.

 

Update 16-10-2018
De actuele tabel volgt zo spoedig mogelijk. De gemiddelde wachttijd bedraagt op dit moment 3-6 maanden.

 

NIEUWEGEIN    
De Geinsche Hof
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Dubbelproblematiek 4 935
Beschermd individueel wonen ZZP 6 en 8 17 220
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 5 en 7 37 295
     
Vreeswijk
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Beschermd individueel wonen ZZP 4S en 6 3 600
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 4PG en 5 5 399
     
De Dichter
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Beschut individueel wonen ZZP 1,2 en 3 én aanleunwoning 5 661
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 4PG, 5 en 7 17 270
     
HOUTEN    
Het Haltna Huis
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Aanleunwoning 24 689
Beschermd individueel wonen ZZP 4S en 6 4 1097
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 4PG 10 888
     
Het Houtens Erf
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Dubbelproblematiek 0 0
Beschermd individueel wonen ZZP 6 en 8 10 304
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 4PG, 5 en 7 28 314
     
VIANEN    
Hof van Batenstein
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Aanleunwoning 1 109
Beschermd individueel wonen ZZP 4S en 6 14 445
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 4PG, 5 en 7 29 256
     
De Plataan
Aantal wachtenden Gemiddelde wachttijd dagen
Beschermd kleinschalig wonen ZZP 5 en 7 5 126
footer boog