divider

Financiering

Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgorganisaties krijgen geld van de Rijksoverheid. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt in de organisatie. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie aan u gevraagd (het CAK). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Voor veel producten en diensten in een zorglocatie of verpleeghuis hoeft u niets bij te betalen. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen.

Zorgverzekeringswet

Als u gebruik maakt van zorg en behandeling die valt onder de Zorgverzekeringswet, heeft u te maken met een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. U heeft hier een eigen risico. Het eigen risico bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Vergoedingen basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Met de basisverzekering bent u onder meer verzekerd voor huisartsenzorg, beperkte tandheelkundige hulp, sommige geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en sommige hulpmiddelen. Vanuit aanvullende verzekeringen vergoeden verzekeraars onder meer: alternatieve geneeswijzen, brillen en contactlenzen, bepaalde tandheelkundige hulp, fysiotherapie en regelmatig ook preventieve cursussen.

footer boog