divider

Mondkapjes vooralsnog niet verplicht

Bij ZorgSpectrum is het op dit moment niet verplicht een mondkapje te dragen. Toch kan het zijn dat u op een aantal woningen of afdelingen de medewerkers met een mondkapje ziet. Hoe dat kan, leggen we uit in dit nieuwsbericht.

De besmettingscijfers in de regio zijn opgelopen, maar het aantal patiënten dat noodgedwongen opgenomen moet worden in de ziekenhuizen, is gelukkig beperkt. Het aantal cliënten binnen ZorgSpectrum dat positief getest is, is eveneens beperkt. Bovendien zijn cliënten die wel positief getest zijn, minder ziek dan in de vorige corona-pieken.

Is er aanleiding de mondkapjesplicht weer in te stellen?
Nee. Maar er zijn bij ZorgSpectrum wel woningen of afdelingen waar het (tijdelijk) verplicht is voor medewerkers om een mondkapje te dragen. Dit heeft dan altijd te maken met de zorgcontinuïteit die wij blijven bieden. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere collega’s besmet thuis zitten. We willen dan voorkomen dat er meer onderlinge besmettingen plaatsvinden en kiezen er dan voor om (tijdelijk) wel over te gaan tot het dragen van mondkapjes.
Wij vertrouwen hierbij op het oordeelvermogen van het kernteam binnen elke woning of afdeling. Manager(s), arts en psycholoog monitoren samen hoe het staat met de besmettingen en besluiten al dan niet over te gaan op het (tijdelijk) dragen van mondkapjes.

Wat kunt u als bezoeker doen?
Wij vertrouwen op uw eigen oordeelvermogen als u bij uw naaste op bezoek wilt gaan. Bent u bijvoorbeeld net terug van een vliegvakantie of heeft u een gezellige BBQ of feest bijgewoond met veel mensen? Dan adviseren wij u een zelftest te doen voordat u besluit op bezoek te komen. Hiermee beschermt u niet alleen uw naaste, maar ook het zorgteam dat juist in deze drukke zomerperiode niet gemist kan worden.
Daarnaast vragen wij u zich aan de basisregels vast te houden, zoals een goede handhygiëne en wat afstand proberen te houden van elkaar. En uiteraard staat het u altijd vrij om zelf een mondkapje te dragen wanneer u zich daar om welke reden dan ook prettiger bij voelt.

Wij wensen u een fijne zomer toe!

Mondkapjesplicht vervalt per 20 april 2022

Goed nieuws: alleen nog mondkapjes in uitzonderingssituatie

Eerder was de mondkapjesplicht al vervallen voor cliënten en bezoekers. Vanaf woensdag 20 april 2022 is het dragen van een mondkapje ook niet meer verplicht voor medewerkers, behalve in specifieke situaties. We zijn blij dit besluit te kunnen nemen zodat het werkcomfort van collega’s aanzienlijk verbetert. Ook voor cliënten en bezoekers is het fijn weer gezichten te kunnen zien en persoonlijker met elkaar te kunnen praten.

Ziekteverzuim en aantal besmettingen
Hoewel het ziekteverzuim onder collega’s van ZorgSpectrum nog steeds relatief hoog is, zien wij wel een duidelijk dalende lijn. Ook het aantal (corona) besmettingen onder zowel cliënten als collega’s neemt af. Daarnaast stabiliseert landelijk het aantal besmettingen binnen de verpleeghuizen. Het geeft ons het vertrouwen deze versoepeling door te kunnen voeren.

Uitzonderingssituaties
Er zijn uitzonderingen waardoor collega’s wél een mondkapje moeten dragen. Deze zijn als volgt:  

  • Er zijn één of meerdere cliënten en/of collega's binnen het team besmet met corona. In die situatie zal het team bepalen dat het veiliger is om weer (tijdelijk) mondkapjes te dragen.
  • Indien de cliënt hier zelf om vraagt.

Zowel collega’s als cliënten kunnen altijd beslissen ervoor te kiezen een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij zichzelf niet fit voelen en anderen willen beschermen.

Sámen zorgen we een veilige woon- en werkomgeving
Zoals eerder is aangegeven, zorgen we mèt elkaar voor een veilige woon- en werkomgeving. Dat betekent dat we iedereen vragen om zich te houden aan de basismaatregelen rondom hygiëne. Bezoekers vragen wij om bij gezondheidsklachten hun bezoek uit te stellen om daarmee het risico op besmetting te beperken. Laten we goed zorgen voor elkaar en deze periode sámen doorkomen.

Dank voor uw medewerking
Graag bedanken we u voor uw geduld in de afgelopen periode. Een bijzondere periode waarin wij continu een beroep moesten doen op uw flexibiliteit rondom de maatregelen die steeds veranderden en die wij moesten afstemmen op de actuele situatie in de locaties. Wij beseffen dat dit voor cliënten en bezoekers niet altijd prettig was. 
De gezondheid van cliënten en collega’s stond in alle besluitvorming echter altijd voorop.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft. Of de manager van het wijkteam als u thuis woont.

De ‘veelgestelde vragen’ worden deze week aangepast naar de nieuwe situatie per 20 april 2022.

Stand van zaken corona-maatregelen bij ZorgSpectrum

We zijn verheugd dat de coronacijfers een dalende lijn laten zien. Zowel het aantal besmettingen onder cliënten als medewerkers daalt en daar zijn we uiteraard erg blij mee!
Ondanks dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de maatregelen bij ZorgSpectrum, vinden we het belangrijk u op de hoogte te blijven houden van de stand van zaken.

Mondkapjes
Allereerst is het nog steeds verplicht voor medewerkers op de locaties en in de zorg bij cliënten thuis om een mondkapje te dragen. We hopen hiermee het risico op corona-besmettingen te verminderen en daarmee de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 19 april (t/m Pasen). Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook effectief om besmetting met het reguliere griepvirus (influenza) tegen te gaan. In deze tijd van het jaar is dit jaarlijkse griepvirus namelijk ook actief. Door het dragen van een mondkapje wat langer verplicht te stellen, hopen we ook hiervoor het risico op onderlinge besmetting te beperken.

Boostervaccinaties
Veel cliënten hebben inmiddels een extra (2e) boostervaccinatie gekregen. We blijven deze mogelijkheid bieden aan cliënten die hiervoor in aanmerking komen en waarvoor de medische begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde valt. De cliënten bij wie de huisarts de hoofdbehandelaar is, worden door de huisarts geïnformeerd over de vaccinatie.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft. Voor een antwoord op de meestgestelde corona-vragen, kunt u eveneens terecht bij de ‘Veelgestelde vragen’ rechts op deze pagina.

 

Tweede boostervaccinatie voor cliënten vanaf 23 maart 2022

Vanaf 23 maart 2022 stellen wij cliënten in de gelegenheid een extra coronavaccinatie te ontvangen (tweede boostervaccinatie). Cliënten van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is, krijgen de mogelijkheid deze vaccinatie via de huisarts ontvangen. Cliënten en hun 1e contactpersonen hebben 8 maart bericht ontvangen over de werkwijze.

Besluit Kabinet en Gezondheidsraad
Eerder heeft het Kabinet aangegeven dat vanaf 26 februari mensen van 70 jaar en ouder en bewoners van verpleeghuizen in de gelegenheid worden gesteld een extra coronavaccinatie toegediend te krijgen (een tweede ‘boosterprik’). De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. Het besluit van het Kabinet komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad om alleen aan specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.

Waarom de mogelijkheid voor een extra coronavaccinatie?
De bescherming van eerdere vaccinaties tegen het coronavirus neemt het snelst af bij mensen vanaf 70 jaar en kwetsbare doelgroepen. Daarom krijgt u uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Dat is belangrijk omdat onder sommige leeftijdsgroepen het aantal besmettingen nog toeneemt.

Verzoek: hygiëne blijft van groot belang
Het bieden van een veilige werkomgeving voor collega’s is niet alleen in het belang van hen, maar ook voor cliënten. Daarom blijven wij uw aandacht vragen voor de hygiëneregels. Naast het regelmatig wassen van de handen, is ook het dragen van een mondkapje door bezoekers een belangrijk beschermingsmiddel. Het dragen van een mondkapje is weliswaar niet verplicht, maar bij milde klachten is het fijn als u uit voorzorg een mondkapje draagt of tijdelijk niet op bezoek komt. Dit geldt in ieder geval tot zo’n twee weken nadat de tweede boostervaccinatie heeft plaatsgevonden.

Versoepelingen corona-maatregelen per vrijdag 25 februari 2022


Wij zijn verheugd opnieuw versoepelingen aan te kondigen in de corona-maatregelen.
In dit bericht geven wij hiervan een samenvatting. Cliënten en 1e contactpersonen zijn inmiddels persoonlijk van deze wijzigingen op de hoogte gesteld.  

  • Mondkapjes bezoekers niet meer verplicht
  • Aantal bezoekers onbeperkt

Met ingang van 25 februari 2022 is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht voor bezoekers. Uiteraard staat het u vrij om deze wel te dragen als u zich daar comfortabel bij voelt.  Ook het aantal bezoekers dat cliënten in hun woning of kamer mogen ontvangen, is onbeperkt. Alle zorgprofessionals van ZorgSpectrum blijven echter het mondkapje nog dragen.
Om ons te helpen het risico op besmetting te beperken, blijven wij bezoekers adviseren om niet op bezoek te komen bij gezondheidsklachten. Een goed alternatief is het doen van een zelftest voordat zij op bezoek komen. Tot slot blijft het landelijk advies van kracht om een mondkapje te dragen als de 1,5 meter niet aangehouden kan worden.

  • De 1,5 meter afstand blijven wij hanteren in een aantal ruimtes

Vanaf 25 februari laten wij op de meeste plaatsen de 1,5 meter maatregel los. Een uitzondering geldt op plaatsen waar het niet mogelijk is om dan het mondkapje op te houden. Dan blijven wij de 1,5 meter afstand wel hanteren. Dit doen wij om het risico op onderlinge besmetting te beperken in een omgeving waar veel kwetsbare ouderen bij elkaar komen. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand nog steeds geldt in het Grand café, Petit café, ontmoetingsruimten en dagcentra. Indien u zit, mag het mondkapje af. Deze afspraak geldt in ieder geval tot 15 maart 2022, wanneer de volgende persconferentie vanuit het Kabinet staat gepland. 

Tijdelijk bij ons locaties in Utrecht (De Hoogstraat) en Nieuwegein (St. Antonius Ziekenhuis)
Bovenstaande maatregelen gelden specifiek op de ZorgSpectrum-afdelingen binnen deze locaties. In alle overige ruimtes gelden de regelingen die in het revalidatiecentrum en ziekenhuis van toepassing zijn.

Vragen?
Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u deze stellen aan de manager van de woning of afdeling waar uw naaste verblijft of woont, of met de wijkzorg.
De veelgestelde vragen zullen in de loop van volgende week worden aangepast aan de situatie per 25 februari 2022.

Maatregelen na persconferentie 25 januari 2022

Wij zijn verheugd enkele versoepelingen te kunnen aankondigen in de locaties met ingang van 26 januari 2022. Dit naar aanleiding van de gewijzigde Kabinetsmaatregelen die tijdens de persconferentie van 25 januari jl. zijn gepresenteerd.

Locaties met een Grand café
Het is fijn nieuws dat u en uw naasten weer met elkaar een kopje koffie kunnen drinken of wat kunnen eten in het Grand café. Uiteraard willen we dat wel op een veilige manier doen. Daarom blijven we de 1,5 meter afstand hanteren. Als u aan tafel plaatsneemt, mag het mondkapje af. Als u zich verplaatst, draagt u opnieuw het medisch mondkapje. We hanteren in de Grand cafés een maximum aantal bezoekers op basis van de grootte van de ruimte.

Quarantaine- en testbeleid voor cliënten
Op basis van de huidige maatregelen, is het quarantainebeleid voor cliënten aangepast. Cliënten en 1e contactpersonen zijn hierover per brief geïnformeerd.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Vanzelfsprekend zijn wij blij weer geleidelijke versoepelingen door te kunnen voeren. Toch plaatsen wij hierbij ook een kanttekening. Wij zien een stijging van het aantal cliënten en medewerkers dat positief is getest of in quarantaine verblijft. De druk op de zorg, en daarmee onze zorgen rond personeelskrapte, blijven groot. Daarom vragen wij bezoekers dringend zich te houden aan de basismaatregelen in de locatie. Het dragen van een medisch mondkapje op de gangen en openbare ruimten is verplicht en wij vragen u om bij klachten niet op bezoek te komen.

footer boog