divider

logo_diak_en_zsp.PNG

Bestuurder Vivian Broex van ZorgSpectrum naar Diakonessenhuis

(gezamenlijk persbericht d.d. 31 oktober 2022 - 14.00 uur van ZorgSpectrum en Diakonessenhuis) 

Per 15 februari 2023 stapt Vivian Broex over van ouderenorganisaties ZorgSpectrum naar ziekenhuis het Diakonessenhuis. Broex was bijna zes jaar voorzitter Raad van Bestuur van ZorgSpectrum. Bij het Diakonessenhuis wordt zij lid Raad van Bestuur met onder andere ICT en Financiën in haar portefeuille. Hiermee volgt ze Martijn Wiesenekker op, die per 1 oktober jl. lid Raad van Bestuur werd van het Haaglanden Medisch Centrum.

ZorgSpectrum is een ouderenorganisatie met twaalf locaties in de regio Utrecht, het Diakonessenhuis is een algemeen ziekenhuis in dezelfde regio met locaties in Utrecht, Zeist en Doorn. Broex kent zowel de gezondheidszorg als de zorgregio Utrecht goed. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer in Maastricht. Daarna werkte ze bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, bij een zorgverzekeraar en vanaf 2002 was ze directeur/bestuurder van verschillende zorgorganisaties.

- - -

Janneke van Vliet, voorzitter Raad van Toezicht van ZorgSpectrum: "We zijn ontzettend trots op Vivian en op de nieuwe stap die zij in haar glansrijke carrière gaat maken. De slogan ‘Samen meer mogelijk’ is dankzij haar inbreng niet alleen binnen ZorgSpectrum, maar ook in de vele netwerken in de regio, echt inhoud gegeven en zijn er prachtige samenwerkingen ontstaan."

footer boog