divider

Met elkaar komen we de zomer door!

De zomerperiode is aangebroken. Dat geldt ook voor de ruim 1800 collega’s van ZorgSpectrum. In diverse media kunt u lezen over de tekorten aan zorgmedewerkers. Ook bij ZorgSpectrum staan er vacatures open en zijn extra collega’s welkom. Dat is een grote uitdaging, zeker in de regio Utrecht. Uiteraard hebben wij ons voorbereid op deze drukke zomerperiode en doen wij er alles aan om cliënten zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning die zij van ons gewend zijn te blijven bieden . Toch kan het zijn dat we de zorg nét iets anders moeten organiseren. In dit bericht leest u er meer over.

Extra personele inzet
Voor deze zomerperiode hebben we een kleine 90 vakantiekrachten aangetrokken. Dat is náást de reguliere collega’s die vanuit de flexpool werkzaam zijn. Tweemaal per week komt er een speciaal team, het Zorg Ondersteunings Team, bij elkaar, dat beoordeelt bij welke locaties en teams de extra inzet het meest noodzakelijk is. Hierin wegen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er cliënten zijn die corona hebben, of het aantal collega’s dat ziek is. Het kan dan gebeuren dat collega’s van de ene locatie tijdelijk worden ingezet op een andere locatie. We willen het aantal beschikbare collega’s zo eerlijk mogelijk verdelen.

Volle aandacht voor zorgpersoneel
Het is fijn als de zorg en begeleiding verzorgd wordt door dezelfde vertrouwde collega’s van het team. Daar doen we ons best voor. Dit is in de zomer van juli tot en met september echter niet volledig mogelijk, omdat ook deze vaste collega’s op vakantie gaan. Om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel als mogelijk op dezelfde werkwijze plaatsvindt, kan het zijn dat de gebruikelijke ondersteuning anders wordt ingezet. Het kan zijn dat we het niet anders kunnen plannen dan dat cliënten ondersteund worden door een onbekende collega. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat er elke dienst minimaal één vaste medewerker ingezet wordt, met daarnaast de inzet van een vaste collega uit de flexpool, een vakantiemedewerker of een uitzendkracht.

(Para)medische team
Ook het vertrouwde (para)medische team gaat op vakantie. Vanzelfsprekend blijft (para)medische zorg geboden. We zullen met een betrokken team behandelaren zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit. De mogelijkheid blijft bestaan om een gesprek met een behandelaar te plannen, maar we proberen dat zoveel mogelijk buiten de vakantieperiode te doen.

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de afdeling of woning waar uw naaste woont of verblijft.

We wensen u, uw naasten en ook onze collega’s een fijne zomerperiode!

footer boog