divider

Samenwerking met Vecht en IJssel aan
'Verpleeghuis van de toekomst'

Met trots laten wij u weten dat wij een samenwerking zijn aangegaan met zorgorganisatie Vecht en IJssel uit Utrecht rondom het ‘Verpleeghuis van de Toekomst’.

Verpleeghuis van de Toekomst

De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat hulp behoeft s­tijgt en opgeleide zorgprofessionals zijn schaars. In de regio Utrecht is dat zeker ook het geval! We willen ons graag onderscheiden. Vecht en IJssel en ZorgSpectrum hebben daarom een visie ontwikkeld om samen toekomstbestendige zorg te realiseren voor ouderen en kwetsbaren.
Hierin werken we samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waarin zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten (bewoners) én zorgprofessionals. 

Zorgtechnologie

Zowel ZorgSpectrum als Vecht en IJssel gaan in een van hun locati­es zoveel mogelijk zorgtechnologie inzetten en ook een ‘ontwerpstudio’ inrichten. Hier evalueren de zorgprofessionals de technische toepassingen en werken ze aan nieuwe innova­tieve oplossingen. De organisati­es trekken samen op en wisselen ervaringen uit, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de prak­tijk. Bij onze beide organisa­ties wordt er gewerkt met innovati­es gericht op licht, geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij bewoners. Ook wordt er gebruik gemaakt van slimme sensoren.

De twee onderstaande zorglocaties treden voor nu naar buiten met de titel “Verpleeghuis van de Toekomst”:

  • Vecht en IJssel in hun bestaande locatie Lieven de Key (Utrecht)
  • ZorgSpectrum bij de in oktober te openen locatie De Kuifmees (Nieuwegein)
    Het gaat hier om één afdeling binnen de locatie.

Voordelen

Door de inzet van zorgtechnologie worden zorgprofessionals ondersteund in het werk en is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren kennen van een bewoner en zorg bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie iemand is en wat ervoor nodig is om iedere bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven. Voor bewoners betekent dit meer eigen regie en vrijheid en is er meer aandacht voor persoonlijke behoeften en wensen.

Wilt u meer weten over zorg en ondersteuning in De Kuifmees? Neem dan contact op met afdeling Klantadvies via telefoonnummer 030-6575045.
Interesse om te werken in De Kuifmees? Er zijn volop vacatures. Kijk op www.werkenbijzorgspectrum.nl.

footer boog