divider

Bronia

Benoeming mevrouw B.F.L. Vermaas - van de Bilt tot Raad van Toezicht

Het doet ons genoegen jullie te laten weten dat mevrouw B.F.L. (Bronia) Vermaas - van de Bilt CBM / RVGME per 1 juni 2021 is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Wij heten haar van harte welkom!

Eerder lieten we jullie weten dat Janneke van Vliet de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht heeft overgenomen van Erik van Schie. Hierdoor ontstond er een vacature. Samen met het bureau Nationaal Register is de wervingsprocedure afgerond. 

Met haar langdurige ervaring als toezichthouder en directielid, in zowel de zorg- als corporatie sector, is Bronia een waardevolle aanvulling in de Raad van Toezicht. De komende periode zal zij met verschillende collega’s kennismaken.

Vivian Broex
Raad van Bestuur

footer boog